Godståg i trafik


          Logotyp Sveriges officiella statistik

Publicering av statistiktabeller för järnvägstransporter under det andra kvartalet 2023.

Här hittar du statistiken för järnvägstransporter