Hoppa över navigering och gå direkt till innehåll Nyheter Kontakta oss

Trafikanalys - en myndighet i framfart

Breddad ekobonus föreslås för omlastning av gods till sjöfart och järnväg

I en redovisning av ett regeringsuppdrag föreslås en ny ”breddad ekobonus” för att minska kostnader för omlastning och stimulera till uppstart av nya transportlösningar som bidrar till överflyttning av gods till sjöfart och järnväg.

» Här hittar du hela redovisningen av uppdraget.

Exporten av personbilar ökade kraftigt 2018

Den totala exporten av begagnade personbilar från Sverige uppgick till 105 000 fordon under 2018. Det är en ökning med 64 procent jämfört med föregående år.

» Läs mer om exporten av personbilar

Ny miljöpremie för lastbilar föreslås

I ett regeringsuppdrag föreslår Trafikanalys att en ny miljölastbilspremie införs. Premien föreslås utgå till de som köper fabriksnya lastbilar med en totalvikt över 16 ton, förutsatt att fordonen drivs med el, gas eller etanol.

» Här hittar du rapporten med förslaget till miljölastbilspremie.

Aktuellt

Transportstatistiken blir lättare att använda


Nu gör Trafikanalys statistiken på transportområdet mer tillgänglig. Via en ny statistikpresentation på www.trafa.se kan besöka...

Sjöfartsstödets effekter 2017


Denna rapport är en uppföljning av sjöfartsstödets effekter på rederierna år 2017. Fokus ligger på de ekonomiska och finansiell...

Så reser vi baserat på socioekonomi


Denna PM beskriver resmönster för olika grupper baserat på flera indelningar kopplat både till geografi och individdata.

Kunskapsunderlag om persontransporter


I regleringsbrevet för 2018 fick Trafikanalys i uppdrag att ta fram ett kunskapsunderlag om persontransportsituationen i Sverig...


Aktuella nyckeltal