Trafikanalys - en kunskapsmyndighet för transportpolitiken

Tillfällig minskning för elbilar - elektrifierade lastbilar ökar kraftigt kommande år

Trafikanalys prognos för vägfordonsflottans utveckling pekar på ett lågt antal nyregistrerade fordon under 2024. Under de resterande prognosåren 2025–2027 förväntas antalet nyregistrerade fordon öka igen i takt med ett förbättrat konjunkturläge.

» Läs mer om fordonsprognoserna.

Ny statistik: Sjötrafik 2023

Den hanterade godsvikten i svenska hamnar över kaj var totalt 160 miljoner ton under 2023, vilket är den lägsta vikten sedan år 2002. Den totala godsvikten i utrikes trafik som lossades och lastades uppgick till 139 miljoner ton och för inrikes trafik uppgick den till 20,4 miljoner ton.

» Mer om statistiken för sjötrafiken 2023

Senaste artiklarna