Coronapandemins påverkan på trender i transportsektorn

Minskat tjänsteresande, färre långväga fritidsresor och ökade godstransporter på järnväg. Trafikanalys har i en analys identifierat hur coronapandemin kan påverka trender som är av särskild betydelse för transportsektorn.

» Läs mer

Aktuellt

Granskning av Trafikverkets byggstartsförslag 2021


Trafikanalys har granskat underlag och processer för de infrastrukturprojekt som Trafikverket föreslår ska få börja byggas de...

Yttrande över betänkandet Utfasningsutredningen


Trafikanalys har anmodats att yttra sig över Utfasningsutredningens betänkande "I en värld som ställer om - Sverige utan fossil...

Klimatuppdrag till Trafikanalys


Regeringen har gett ett tiotal myndigheter, däribland Trafikanalys, i uppdrag att ta fram förslag på åtgärder till nästa...

Korttidsprognoser för vägfordonsflottan 2021


Trafikanalys har avrapporterat det löpande regeringsuppdraget att redovisa statistik och korttidsprognoser över den svenska...


Aktuella nyckeltal