Trafikanalys - en myndighet i framfart

Kollektivtrafik för alla

Trafikanalys förbättrar den nationella måluppföljningen av transportsystemets tillgänglighet och användbarhet för personer med funktionsnedsättning. Från och med 2020 tillämpas nya mått och metoder med fokus på regional kollektivtrafik: (1) resandet vid tillgängliga noder, (2) kvalitet på tillgänglighetsinformation och (3) upplevd användbarhet.

» Läs mer om de nya måtten här.

Fördjupad måluppföljning - hälsa och livsmiljö

Trafikanalys presenterade under 2018 fördjupade uppföljningar av vissa aspekter av de transportpolitiska målen inom ramen för ett regeringsuppdrag. Som en fortsättning på uppdraget redovisar vi i slutet av året en ny fördjupning med inriktning på hälsa och livsmiljö. Redan nu finns en delrapport som ska ses som en förstudie.

» Här hittar du delrapporten om hälsa och livsmiljö.

Aktuellt

Statistik om färdtjänst utvecklas i nytt projekt


Idag finns Färdtjänst och riksfärdtjänst som officiell statistik, med uppgifter om antal tillstånd och antal resor. Vi saknar...

Digitaliserad transportbransch öppnar för IT-angrepp


Att se över och öka IT-säkerheten i transportbranschen har blivit allt viktigare när automatiseringen tilltar. Frågan är hur vä...

Hamnar i fokus - beskrivning och analys av hamnbranschen


Trafikanalys har tagit fram ett kunskapsunderlag som kan vara till nytta i det transportpolitiska utvecklingsarbetet inom...

Kvalitetsgranskning av Trafikverkets byggstartsförslag 2019


Trafikverket redovisade i mars 2019 förslag på objekt som bör få byggstartas år 1-3 (2020-2022) samt objekt som bör få förbered...


Aktuella nyckeltal