Hoppa över navigering och gå direkt till innehåll Nyheter Kontakta oss

Trafikanalys - en myndighet i framfart

Enklare att använda transportstatistiken

Trafikanalys gör statistiken på transportområdet mer tillgänglig. Via en ny statistikpresentation på webbplatsen kan besökare själva göra egna urval i transportstatistiken. Statistiken blir också tillgänglig som öppen data via ett nytt API.

» Läs mer om hur du använder presentationen

Framtidens resvaneundersökningar

Trafikanalys har lett ett arbete för att identifiera nya metoder för framtida resvaneundersökningar, med syfte att undersöka nya tekniska lösningar för datainsamling. Projektets slutrapport finns nu tillgänglig.

» Här hittar du alla rapporter och underlag i projektet.

Persontransportsituationen i Sverige

I ett nytt kunskapsunderlag har Trafikanalys kartlagt och analyserat persontransportsituationen i Sverige. Detta inom olika trafikslag och färdsätt, såväl nationellt som i storstadsregionerna, i små och medelstora städer samt i gles- och landsbygd.

» Ta del av kunskapsunderlaget här.

Aktuellt

Sjöfartsstödets effekter 2017


Denna rapport är en uppföljning av sjöfartsstödets effekter på rederierna år 2017. Fokus ligger på de ekonomiska och finansiell...

Så reser vi baserat på socioekonomi


Denna PM beskriver resmönster för olika grupper baserat på flera indelningar kopplat både till geografi och individdata.

Fördjupad uppföljning av de transportpolitiska målen


Trafikanalys har haft ett uppdrag att göra en fördjupad uppföljning av de transportpolitiska målen, som ett komplement till den...

Kartläggning av funktionshinder i kollektivtrafiken


Trafikanalys har fått i uppdrag av regeringen att kartlägga hinder för tillgänglighet och användbarhet inom kollektivtrafiksyst...