Hoppa över navigering och gå direkt till innehåll Nyheter Kontakta oss

Aktuellt

Fortsatt ökning av antalet paketförsändelser


År 2016 passerade antalet skickade paket i Sverige 100 miljoner. Det motsvarar en ökning med 7 procent jämfört med året innan....

Tunga fordon i urbana miljöer - en kartläggning


Inom ramen för ett regeringsuppdrag har Trafikanalys kartlagt den kunskap som finns om användningen av tunga fordon i urbana...

Om kollektivtrafikstatistiken vid Trafikanalys


Trafikanalys har tagit emot en skrivelse om att utveckla Trafikanalys kollektivtrafikstatistik tillsammans med kollektivtrafik­...


Aktuella nyckeltal

3 289 miljoner personkilometer
Persontransporter på järnväg kvartal 3, 2017
104 040 000
Antal paket, 2016