Trafikanalys - en myndighet i framfart

Kollektivtrafik för alla

Trafikanalys förbättrar den nationella måluppföljningen av transportsystemets tillgänglighet och användbarhet för personer med funktionsnedsättning. Från och med 2020 tillämpas nya mått och metoder med fokus på regional kollektivtrafik: (1) resandet vid tillgängliga noder, (2) kvalitet på tillgänglighetsinformation och (3) upplevd användbarhet.

» Läs mer om de nya måtten här.

Omvärldsanalys av förutsättningar som påverkar transportsektorns klimatarbete

I en omvärldsanalys inför en kontrollstation för SOFT-uppdraget redogör Trafikanalys för hur internationell klimatpolitik, internationella regler, beteende- och transportmönster och priser och teknikutveckling påverkar den svenska klimatpolitikens förutsättningar.

» Här hittar du underlaget för omvärldsanalysen.

Aktuellt

Klimatdeklaration av långväga resor


Trafikanalys har fått i uppdrag av regeringen att samordna ett myndighetsgemensamt uppdrag om klimatdeklaration av långväga...

Statistik om färdtjänst utvecklas i nytt projekt


Idag finns Färdtjänst och riksfärdtjänst som officiell statistik, med uppgifter om antal tillstånd och antal resor. Vi saknar...

Digitaliserad transportbransch öppnar för IT-angrepp


Att se över och öka IT-säkerheten i transportbranschen har blivit allt viktigare när automatiseringen tilltar. Frågan är hur vä...

Hamnar i fokus - beskrivning och analys av hamnbranschen


Trafikanalys har tagit fram ett kunskapsunderlag som kan vara till nytta i det transportpolitiska utvecklingsarbetet inom...