Trafikanalys - en kunskapsmyndighet för transportpolitiken

Vilka hushåll väljer laddbara bilar?

Högre inkomst, högre utbildning, boende i villa eller bostadsrätt och hushåll med en övervikt av män – det är några faktorer som förknippas med hushåll som har valt att köpa eller leasa en el- eller laddhybridbil. Det visar Trafikanalys genomgång av socioekonomiska faktorer bakom valet av laddbara personbilar.

» Mer om genomgången här.

Aktuellt

Utvecklad statistik av transporternas elektrifiering

Regeringen har gett Trafikanalys i uppdrag att utveckla statistiken för elektrifieringen inom transportområdet.

Kollektivtrafikens tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning 2023

Kollektivtrafikens tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning är ett nyckelmått i Trafikanalys uppföljning av de transportpolitiska målen...

Antalet bilar i trafik minskar för första gången på 30 år

De senaste 30 åren har antalet personbilar i trafik ökat med ungefär 1–2 procent årligen, och för några enstaka år med toppar på 3 procent. Under...

Ökad export av begagnade bilar 2022

Under 2022 exporterades närmare 110 000 begagnade personbilar från Sverige. Det innebär en ökning med 18 procent jämfört med 2021. Under 2020 och...


Aktuella nyckeltal