Hoppa över navigering och gå direkt till innehåll Nyheter Kontakta oss

Aktuellt

Åtgärder för minskad risk för terrorkörningar


Trafikanalys har på uppdrag av regeringen, analyserat olika åtgärder som kan begränsa användningen av tyngre fordon i urbana...

ABC om styrmedel


För att uppnå de transportpolitiska målen krävs styrmedel. En av Trafikanalys huvuduppgifter är att granska, analysera, följa u...

Uppdrag att kvalitetsgranska förslag till åtgärdsplaner för transportinfrastruktur


Trafikanalys har i uppdrag av regeringen att kvalitetsgranska förslag till planer inom åtgärdsplaneringen för transportinfrastr...


Aktuella nyckeltal

4 845 609 personbilar
Personbilar i trafik, 2017
3 396 miljoner personkilometer
Persontransporter på järnväg kvartal 4, 2017