Hoppa över navigering och gå direkt till innehåll Nyheter Kontakta oss

Trafikanalys - en myndighet i framfart

Uppdrag att utvärdera strategi för godstransporter

Regeringen har gett Trafikanalys i uppdrag att löpande följa upp och utvärdera arbetet med att genomföra den nationella godstransportstrategin. Strategin behöver följas upp och utvärderas för att successivt kunna utvecklas konstaterar regeringen i uppdraget.

» Läs mer om uppdraget

Utvecklingen av fordon på väg i ny rapport

I Sverige reser vi idag mer än någonsin, 2017 var ett år som kännetecknades av goda ekonomiska förutsättningar och kraftig befolkningsökning, vilket också avspeglas i efterfrågan på vägfordon. Nyregistreringen av personbilar, liksom lätta och tunga lastbilar, slog alla tidigare rekord under 2017. En ny rapport beskriver utvecklingen av den svenska fordonsflottan på väg och sätter uppgifterna i ett sammanhang.

» Läs rapporten om utvecklingen av fordon på väg

Aktuellt

Yttrande över avskaffad tidsomställning baserat på säsong


EU-kommissionen har föreslagit att tidsomställningen mellan sommar- och vintertid avskaffas. Medlemsstaterna behåller...

Etappmål om ökad gång-, cykel- och kollektivtrafik ska följas upp


Trafikanalys har fått regeringens uppdrag att följa upp etappmålet inom miljömålssystemet om en ökad gång-, cykel- och...

Uppdrag att analysera hur intermodala godstransporter kan främjas


Regeringen har gett Trafikanalys i uppdrag att analysera behovet av att främja intermodala godstransporter och hur det kan ske....

Yttrande över utredningen om självkörande fordon på väg


Trafikanalys har yttrat sig över slutbetänkandet från utredningen om självkörande fordon på väg (SOU 2018:16) . Självkörande...


Aktuella nyckeltal