Trafikanalys - en kunskapsmyndighet för transportpolitiken

Tillfällig minskning för elbilar - elektrifierade lastbilar ökar kraftigt kommande år

Trafikanalys prognos för vägfordonsflottans utveckling pekar på ett lågt antal nyregistrerade fordon under 2024. Under de resterande prognosåren 2025–2027 förväntas antalet nyregistrerade fordon öka igen i takt med ett förbättrat konjunkturläge.

» Läs mer om fordonsprognoserna.

Ny statistik: Färdtjänst och riksfärdtjänst 2023

Under 2023 genomfördes totalt 9,8 miljoner enkelresor med färdtjänst. Det är en ökning med 8 procent från föregående år. Samtidigt har antalet tillstånd som behövs för att få resa med färdtjänsten ökat med 11 procent. Det visar ny officiell statistik.

» Mer statistik om färdtjänsten.

Senaste artiklarna