Trafikanalys - en myndighet i framfart

Uppföljning av den nationella godstransportstrategin

Många insatser är på gång i den nationella godstransportstrategin. Det visar en andra uppföljning av genomförandet av strategin som Trafikanalys genomfört. Den visar också att det finns en utvecklingspotential i samverkan och inom vissa insatser.

» Läs mer om uppföljningen av strategin.

Aktuellt

Information till uppgiftslämnare med anledning av coronaviruset


Vi på Trafikanalys vill påminna dig som företagare om att, trots den rådande situationen, fortsätta att lämna uppgifter till...

Ekonomiska krisers betydelse för transporter och transporteffektivitet


Trafikanalys har i tidigare analyser funnit indikationer på att sambandet mellan ekonomisk tillväxt och transportarbete förändr...

Transportsektorns samhällsekonomiska kostnader - rapport 2020


Trafikanalys har regeringens uppdrag att varje år rapportera analyser av transportsektorns samhällsekonomiska kostnader i...

Så ökas takten i omställningen av transportsektorn


Sex myndigheter, däribland Trafikanalys, har tillsammans följt upp sitt gemensamma arbete med omställningen av transportsektorn...


Aktuella nyckeltal

38 miljoner
Flygpassagerare, 2019
40 650 tusentals ton
Gods i hamnar kvartal 4, 2019