Hoppa över navigering och gå direkt till innehåll Nyheter Kontakta oss

Aktuellt

Sänkt bashastighet i tätort


Trafikanalys förordar i ett regeringsuppdrag att en ny bas­hastig­het på 40 km/h införs i tätt­bebyggt område. De tydlig­aste...

Nytt projekt utvecklar statistiken om godståg


Trafikanalys bedriver just nu ett projekt för att utforma ett förslag på innehåll till ny officiell statistik om godstågens...

Mindre utsläpp och ökad konkurrensnackdel


Trafikanalys har genomfört en utvärdering av de skärpta kraven på svavelhalt i sjöfartens fartygsbränsle och utsläpp 1 januari...