Hoppa över navigering och gå direkt till innehåll Nyheter Kontakta oss

Trafikanalys - en myndighet i framfart

Nytt kunskapsunderlag om persontransporter

Trafikanalys har i ett regeringsuppdrag redovisat ett underlag om persontransportsituationen i Sverige. Underlaget visar hur resor sker idag och analyserar möjligheterna att resa för olika grupper i samhället.

» Läs mer om underlaget om persontransporter i Sverige.

Framtidens resvaneundersökningar

Trafikanalys har inom ramen för ett av regeringens strategiska samverkansprogram lett ett arbete för att identifiera nya metoder för framtida resvaneundersökningar. Det övergripande syftet med projektet var att undersöka och testa nya tekniska lösningar för datainsamling. Projektets slutrapport finns nu tillgänglig.

» Här hittar du alla rapporter och underlag i projektet.

Aktuellt

Sjöfartsstödets effekter 2017


Denna rapport är en uppföljning av sjöfartsstödets effekter på rederierna år 2017. Fokus ligger på de ekonomiska och finansiell...

Så reser vi baserat på socioekonomi


Denna PM beskriver resmönster för olika grupper baserat på flera indelningar kopplat både till geografi och individdata.

Fördjupad uppföljning av de transportpolitiska målen


Trafikanalys har haft ett uppdrag att göra en fördjupad uppföljning av de transportpolitiska målen, som ett komplement till den...

Kartläggning av funktionshinder i kollektivtrafiken


Trafikanalys har fått i uppdrag av regeringen att kartlägga hinder för tillgänglighet och användbarhet inom kollektivtrafiksyst...