Trafikanalys - en kunskapsmyndighet för transportpolitiken

Utveckling av effekter och internalisering över tid

Trafikanalys följer årligen upp transportsektorns externa samhällsekonomiska kostnader i relation till skatte- och avgiftsuttag. I en ny promemoria redovisas hur trafikens externa effekter och internalisering har utvecklats över tid för ett urval av gods- och persontransporter.

» Mer om redovisningen här.

Aktuellt


Aktuella nyckeltal