Trafikanalys - en myndighet i framfart

Transportläget - utvecklingen i transportsystemet vecka 47

Med anledning av coronapandemin publicerar Trafikanalys veckovis indikatorer och andra relevanta uppgifter som på ett aktuellt och lättförståeligt sätt ska illustrera utvecklingen i transportsystemet under pandemin.

» Följ den aktuella utvecklingen i Transportläget.

Aktuellt

Användarstudie av transportstatistik och information under pandemin


  Transportmyndigheternas statistik och information under coronapandemin tjänar ett allmänintresse, samtidigt som det finns för...

Risker och sårbarheter med uppkopplade, samverkande och automatiserade vägfordon


Utvecklingen mot att allt fler fordon kopplas upp, samverkar och automatiseras medför att fler verksamheter exponeras mot...

Granskning av Trafikverkets byggstartsförslag 2020


Trafikanalys har granskat underlag och processer för de infrastrukturprojekt som Trafikverket föreslår ska få byggstartas de...

Aktuella projekt om transporter under coronapandemin


Trafikanalys arbetar under hösten med flera olika projekt som berör hur transportsektorn utvecklas under coronapandemin.


Aktuella nyckeltal