Coronapandemins påverkan på trender i transportsektorn

Minskat tjänsteresande, färre långväga fritidsresor och ökade godstransporter på järnväg. Trafikanalys har i en analys identifierat hur coronapandemin kan påverka trender som är av särskild betydelse för transportsektorn.

» Läs mer

Aktuellt

Fordonsprognoser i en osäker tid


I samband med årets arbete med att ta fram korttidsprognoser för vägfordonsflottans utveckling har en internationell utblick...

Klimatuppdrag till Trafikanalys


Regeringen har gett ett tiotal myndigheter, däribland Trafikanalys, i uppdrag att ta fram förslag på åtgärder till nästa...

Fel i statistiken om resvanor i Sverige 2020


Det fanns fel i den statistik om resvanor för 2020 som Trafikanalys publicerade den 28 maj. Vi hade läst in felaktig...

Hur många mopedbilar och A-traktorer finns det?


I slutet av 2020 fanns det drygt 15 000 mopedbilar och drygt 33 000 A-traktorer registrerade i Sverige. De senaste fem åren...