Trafikanalys - en kunskapsmyndighet för transportpolitiken

Tillfällig minskning för elbilar - elektrifierade lastbilar ökar kraftigt kommande år

Trafikanalys prognos för vägfordonsflottans utveckling pekar på ett lågt antal nyregistrerade fordon under 2024. Under de resterande prognosåren 2025–2027 förväntas antalet nyregistrerade fordon öka igen i takt med ett förbättrat konjunkturläge.

» Läs mer om fordonsprognoserna.

Ny statistik: Punktlighet på järnväg 2024 kvartal 2

87,4 procent av persontågen anlände sin slutstation högst 5 minuter efter tidtabell under andra kvartalet 2024. Det är en liten försämring - 0,5 procentenheter - jämfört med samma kvartal 2023.

» Mer statistik om punktlighet på järnväg.

Senaste artiklarna