Hoppa över navigering och gå direkt till innehåll Nyheter Kontakta oss

Aktuellt

Utmaningar och möjligheter med uppkopplade, samverkande och automatiserade fordon


Regeringen har gett Trafikanalys i uppdrag att sammanställa ett trafikslagsövergripande kunskapsunderlag som belyser vilka...

Regeringsuppdrag om ökad kunskap om järnvägstransporter


Trafikanalys har haft regeringens uppdrag att föreslå åtgärder för att utveckla dagens statistik och kunskapsunderlag om...

Vad vet vi om taxi?


Trafikanalys har genomfört en studie som ger en översikt över taxis olika roller i transportsystemet. Den kartlägger också...


Aktuella nyckeltal

3 294 miljoner personkilometer
Persontransporter på järnväg kvartal 1, 2018
21 838 miljoner tonkilometer
Godstransporter på järnväg, 2017