Hoppa över navigering och gå direkt till innehåll Nyheter Kontakta oss

Aktuellt

Uppdrag att kvalitetsgranska förslag till åtgärdsplaner för transportinfrastruktur


Trafikanalys har i uppdrag av regeringen att kvalitetsgranska förslag till planer inom åtgärdsplaneringen för transportinfrastr...

Regeringsuppdrag om ökad kunskap om järnvägstransporter


Trafikanalys har i uppdrag av regeringen att föreslå åtgärder för att utveckla dagens statistik och kunskapsunderlag om...

Efterlevnad av svaveldirektivet


Trafikanalys arrangerade ett seminarium 13 februari för att ge en lägesbild av svaveldirektivets efterlevnad, sanktionssystem o...