Trafikanalys - en kunskapsmyndighet för transportpolitiken

Utvecklad statistik för en elektrifierad transportsektor

Trafikanalys har på uppdrag av regeringen tagit fram en plan för hur transportstatistiken kan utvecklas för att kunna beskriva en alltmer elektrifierad transportsektor.

» Läs mer om utvecklingen av statistiken.

Ny statistik: Punktlighet på järnväg 2023

Punktligheten för framförda persontåg under 2023 sjönk till rekordlåga nivåer. Endast 87,7 procent av de framförda tågen ankom sin slutstation högst fem minuter efter tidtabell.

» Mer om punktligheten 2023

Senaste artiklarna