Trafikanalys - en kunskapsmyndighet för transportpolitiken

Uppföljning av de transportpolitiska målen

2023 var ett händelserikt år i det svenska transportsystemet och i transportpolitiken både inrikes och på EU-nivå. Trafikanalys konstaterar i en uppföljning av de transportpolitiska målen att flera utmaningar kvarstår för att vi ska närma oss uppsatta mål och etappmål.

» Läs mer om årets måluppföljning.

Ny statistik: Körsträckor 2023

Den totala körsträckan för svenskregistrerade personbilar låg marginellt högre 2023 jämfört med 2022 (+0,3 procent). Det betyder att körsträckorna totalt för personbilar fortfarande ligger 3 procent lägre än före pandemin, år 2019.

» Mer om körsträckorna under 2023

Senaste artiklarna