Trafikanalys - en kunskapsmyndighet för transportpolitiken

Antalet nyregistrerade fordon fortsätter att minska de kommande åren

Trafikanalys prognos för vägfordonsflottans utveckling visar på ett lågt antal nyregistrerade fordon de kommande åren. Under 2024 väntas nyregistreringarna nå sin lägsta nivå sedan 2009, för att 2025 och 2026 öka något till följd av ett förbättrat makroekonomiskt läge.

» Mer om prognoserna här.

Aktuellt


Aktuella nyckeltal

41 729 tusentals ton

Gods i hamnar kvartal 1, 2023