Trafikanalys - en kunskapsmyndighet för transportpolitiken

Eldrivna vägfordon – ägande, regional analys och möjlig utveckling till 2030

I slutet av 2021 fanns cirka 322 000 laddbara vägfordon i trafik, där nästan 300 000 av dem var personbilar. Utvecklingen av eldrivna vägfordon fram till 2021 har främst handlat om lätta fordon i form av personbilar och elmopeder. Men även eldrivna bussar och lätta lastbilar med eldrift har tagit en allt större andel av nyförsäljningen.

» Det visar en ny analys av eldrivna vägfordon

Aktuellt

Effektbedömningar av klimatstyrmedel – hur gör andra länder?


I 2022 års internationella modellföljande har Trafikanalys genomfört en intervju- och litteraturbaserad studie av hur andra...

Uppföljning av den nationella godstransportstrategin 2022


I augusti 2018 fick Trafikanalys regeringens uppdrag att följa upp och utvärdera den nationella godstransportstrategins genomfö...

Webbinarium - Vägfordonens utveckling – nuläge och prognos till 2025


Var i landet finns de eldrivna vägfordonen, och hur kommer den svenska vägfordonsflottan att utveckla sig under de kommande tre...

Kartläggning av gränsöverskridande godsflöden


Regeringen har gett Trafikanalys i uppdrag att göra en översiktlig beskrivning av godsflöden till och från Sverige. Beskrivning...


Aktuella nyckeltal