Trafikanalys - en kunskapsmyndighet för transportpolitiken

Fit for 55 - transportpolitikens nya ramar

I en ny analys bedömer Trafikanalys att EU:s klimatpaket ”Fit for 55” har en positiv effekt på Sveriges övergripande transportpolitiska mål. Den tar upp betydelsen av klimatpaketet för den svenska transportsektorn och uppfyllelsen av de transportpolitiska målen och för transportpolitiken i övrigt.

» Mer om analysen här.

Aktuellt


Aktuella nyckeltal