Trafikanalys - en myndighet i framfart

Korttidsprognoser för vägfordonsflottan 2020

Trafikanalys har redovisat ett uppdrag om korttidsprognoser för vägfordonsflottan de kommande tre åren. Prognoserna präglas av den pågående pandemin av covid-19 som förutspås ha stor inverkan på framförallt nyregistreringen av vägfordon. Antalet nyregistrerade fordon bedöms minska kraftigt under 2020 för personbilar samt lätta och även tunga lastbilar.

» Läs mer om prognoserna här.

Aktuellt

Samordningsuppdraget om omställningen av transportsektorn är avslutat


Energimyndigheten har under åren 2016–2019 haft i uppdrag att tillsammans med Boverket, Naturvårdsverket, Trafikanalys,...

Lagförslag om obligatoriska klimatdeklarationer av långväga resor


Fem myndigheter lämnar på uppdrag av regeringen ett gemensamt förslag till hur en lag om obligatoriska klimatdeklarationer kan...

Uppföljning av de transportpolitiska målen 2020


Trafikanalys redovisar varje år en uppföljning av hur transportsystemet har utvecklats i förhållande till de transportpolitiska...

Information till uppgiftslämnare med anledning av coronaviruset


Vi på Trafikanalys vill påminna dig som företagare om att, trots den rådande situationen, fortsätta att lämna uppgifter till...


Aktuella nyckeltal