Hoppa över navigering och gå direkt till innehåll Nyheter Kontakta oss

Trafikanalys - en myndighet i framfart

Framtidens resvaneundersökningar

Trafikanalys har inom ramen för ett av regeringens strategiska samverkansprogram lett ett arbete för att identifiera nya metoder för framtida resvaneundersökningar. Det övergripande syftet med projektet var att undersöka och testa nya tekniska lösningar för datainsamling. Projektets slutrapport finns nu tillgänglig.

» Här hittar du alla rapporter och underlag i projektet.

Kartläggning av funktionshinder i kollektivtrafiken

Trafikanalys har ett uppdrag att kartlägga hinder för tillgänglighet och användbarhet inom kollektivtrafiken för personer med funktionsnedsättning. Nu finns en delrapport om likheter och skillnader i resvanor för personer med och utan funktionsnedsättning.

» Läs mer om uppdraget och delrapporten

Aktuellt

Fördjupad uppföljning av de transportpolitiska målen


Trafikanalys har haft ett uppdrag att göra en fördjupad uppföljning av de transportpolitiska målen, som ett komplement till den...

Remissyttrande över utredningen "Särskilda persontransporter"


Trafikanalys har lämnat ett remissyttrande över utredningen om särskilda persontransporter, SOU 2018:58.

Yttrande över avskaffad tidsomställning baserat på säsong


EU-kommissionen har föreslagit att tidsomställningen mellan sommar- och vintertid avskaffas. Medlemsstaterna behåller...

Etappmål om ökad gång-, cykel- och kollektivtrafik ska följas upp


Trafikanalys har fått regeringens uppdrag att följa upp etappmålet inom miljömålssystemet om en ökad gång-, cykel- och...


Aktuella nyckeltal