Trafikanalys - en myndighet i framfart

Hur utvecklas våra transportflöden i österled?

En ny rapport beskriver utvecklingen av handel, transportflöden och transportinfrastruktur till och från länderna runt Östersjön och vidare österut. Analysen omfattar nuläget och tar sikte mot år 2040. Syftet är att analysera om det finns behov av att justera den svenska transportpolitiken.

» Läs mer om rapporten.

Aktuellt

Vi söker en avdelningschef


Vi söker en avdelningschef till en nybildad avdelning vid Trafikanalys som arbetar med produktion, utveckling och spridning av...

Utvecklingen av elflyg ska analyseras


Trafikanalys har fått regeringens uppdrag att ta fram ett nytt kunskapsunderlag om eldrivna flygplan.

Metod för klassificering av demografiska statistikområden


I Trafikanalys arbete att följa upp de transportpolitiska målen, ta fram relevant statistik och göra analyser och utredningar...

Sjöfartsstödets effekter 2018


Trafikanalys konstaterar att sjöfartsstödet 2018 fortsatt hade stor betydelse för den svenska rederinäringen. I genomsnitt...