Trafikanalys - en myndighet i framfart

Uppföljning av de transportpolitiska målen

Coronapandemin hade en stor påverkan på transportsystemet under 2020, framför allt vad gäller resandet. Transporternas utsläpp av växthusgaser var de lägsta på många decennier, liksom antalet omkomna i vägtrafikolyckor. Året blev också det definitiva genombrottet för laddbara fordon i nybilsförsäljningen. Det visar Trafikanalys årliga uppföljning av de transportpolitiska målen.

» Läs mer

Aktuellt

Trafikverkets arbete med modeller för samhällsekonomiska analyser 2020


Trafikanalys har i uppdrag att följa Trafikverkets arbete med att utveckla modeller för samhällsekonomiska analyser. I den här...

Webbinarium om fordonsprognoser


Hur kommer den svenska vägfordonsflottan att utveckla sig de kommande tre åren? Den 20 maj presenterade Trafikanalys de senaste...

Framsteg för arbetet med den nationella godstransportstrategin


För de allra flesta insatserna i den nationella godstransportstrategin pågår arbete i linje med vad som utrycks i strategin. De...

Transportsektorns samhällsekonomiska kostnader för 2020


Trafikanalys har regeringens uppdrag att årligen analysera transportsektorns samhällsekonomiska kostnader i relation till de...


Aktuella nyckeltal

41 898 tusentals ton
Gods i hamnar kvartal 1, 2021