Trafikanalys - en kunskapsmyndighet för transportpolitiken

Hållbara leveransval i e-handeln

Det finns behov av tydligare och mer riktad information till konsumenter om hållbara leveranser vid e-handelsköp. Det menar Trafikanalys inom ramen för ett regeringsuppdrag och föreslår nya åtgärder för att stödja konsumenter i sitt val av leverans vid e-handelsköp.

» Läs mer om rapporten här.

Aktuellt

Haverikommissionens säkerhetsutredningar och deras utfall


Trafikanalys har genomfört en utredning om utfallet av de säkerhetsutredningar som Statens haverikommission genomför. Utredning...

Trafikanalys söker statistiker


Just nu söker vi två statistiker till vår verksamhet. Ta chansen och var med och utveckla vår förmåga att producera och analyse...

Möt Trafikanalys på Transportforum 2022


Den 16-17 juni genomförs Transportforum, Nordens största årliga konferens inom transportsektorn. Trafikanalys deltar i flera...

Eldrivna vägfordon – ägande, regional analys och möjlig utveckling till 2030 


De laddbara vägfordonen har ökat snabbt i antal de senaste åren. I slutet av 2021 fanns cirka 322 000 laddbara vägfordon i...


Aktuella nyckeltal

2 245 miljoner personkilometer
Persontransporter på järnväg kvartal 1, 2022
23 449 miljoner tonkilometer
Godstransporter på järnväg, 2021