""


          Logotyp Sveriges officiella statistik

Publicering av statistiktabeller om punktlighet på järnväg under andra kvartalet 2023.

Här hittar du statistiken för punktligheten på järnväg


Persontågens tillförlitlighet på en fortsatt hög nivå

Efter ett år med rekordhög tillförlitlighet har inledningen av 2020 fortsatt i samma spår. Nästan 94 procent av tågen var i tid...

Behov av statistik om godstågens tillförlitlighet — en förstudie

Trafikanalys har identifierat att det finns önskemål om att officiell statistik om godstågens tillförlitlighet utvecklas. Den...

Förtydligande angående Trafikanalys och tågsamarbetet TTT

De senaste veckorna har det i media cirkulerat uppgifter som kan tolkas som att Trafikanalys skulle vara part i järnvägsbransch...