Godsvagnar Foto Lars Johansson/Mostphotos


          Logotyp Sveriges officiella statistik

Publicering av statistiktabeller om järnvägstransporter under första kvartalet 2023.

Här hittar du statistiken om järnvägstransporter


Överträdelseförfarande mot Sverige angående införlivningen av fjärde järnvägspaketet

Europeiska kommissionen uppmanar Sverige att fullt ut införliva nya regler i fjärde järnvägspaketet.

EU-kommissionen uppdaterar tågresenärers rättigheter

EU-kommissionen uppdaterar de europeiska bestämmelserna gällande konsumentskydd för tågresor. Det befintliga regelverket antogs...

Statistik och kunskapsunderlag om godstransporter

Föreliggande PM är en del av Trafikanalys regeringsuppdrag och fokuserar på att lämna förslag till hur godsstatistik kan...