Gör en anmälan om bristande tillgänglighet

Om du upplever brister i vår digitala tillgänglighet så kan du skicka in en anmälan till oss. Du kan skicka anonymt om du om vill. Fyll i formuläret, för att göra din anmälan.

När du skickat in en anmälan kommer vi att granska den och försöka återskapa det problem du beskriver. När vi har lyckats återskapa bristerna som du påpekat kommer vi att besluta om eventuella åtgärder som behöver vidtas. Om du har angivit kontaktuppgifter när du gjort din anmälan kommer du få en återkoppling. Om du gjort en anonym anmälan, kan du ta del av information i vår tillgänglighetsredogörelse.

Kända problem med eventuella åtgärder finns i vår Tillgänglighetsredogörelse.

 • Anmäl om bristande digital tillgänglighet

  Steg 1 av 4

  Steg 2 av 4

  Markera det/de hjälpmedel du använder?
  Välj ett eller flera fysiska hjälpmedel som du använder
  Operativsystem på din enhet
  I vilken webbläsare, upplever du felet?

  Steg 3 av 4

  Kontaktuppgifter

  Steg 4 av 4: Förhandsgranska

  Vad är otillgängligt?

  Plats på webbplatsen:

  Hjälpmedel som du använt:

  Fysiskt utrustning du använt:

  Ev. annan utrustning:

  Operativsystem:

  Webbläsare:

  Eventuella kontaktuppgifter:  , ,