Hoppa över navigering och gå direkt till innehåll Nyheter Kontakta oss

Andreas Holmström

Andreas Holmström
Statistiker andreas.holmstrom@trafa.se 010-414 42 13 076-128 74 16 Utvärdering, nulägesanalys och statistik Andreas arbetar med statistiken om resvaneundersökningar (RES/RVU), tele- och kommunikationsvanor, färdtjänst samt fordon.

Barn paddlar kanont

Metodrapport RVU Sverige 2011


Kunskap om svenskarnas res- och kommunikationsmönster är något som intresserar många. Det är också viktig bakgrundsinformation...

Televerksamhet


Vår statistik om televerksamhet beskriver den svenska telesektorns infrastruktur, operatörer, trafikvolym och ekonomi.

Färdtjänst


Statistiken visar kommunernas verksamhet med färdtjänst och riksfärdtjänst; antal resor, antal beviljade och nyttjade tillstånd...

Resvanor


Trafikanalys ansvarar för den nationella resvaneundersökningen, RVU Sverige. Den handlar om människors dagliga resande, vid vil...

Luftfart


Statistiken beskriver utvecklingen i den svenska luftfartssektorn utifrån trafik och transporter, infrastruktur, luftfartyg sam...

Körsträckor med svenskregistrerade fordon


Statistiken ger en bild av antalet kilometer som körs av svenskregistrerade personbilar, lastbilar, bussar och motorcyklar unde...

""

Nyregistrerade fordon


Publicering av tabellverk och pressmeddelande om nyregistreringar av fordon.

Man vid bil med motorhuven uppe

Nyregistrerade fordon


Publicering av tabellverk och pressmeddelande om nyregistreringar av fordon.

Fordon på väg


Statistiken beskriver den svenska fordonsparken. Det gäller beståndet av fordon, nyregistreringar, avregistreringar samt...

Ny personbil

Nyregistrerade fordon


Publicering av tabellverk och pressmeddelande om nyregistrerade fordon i december 2017.

Detalj på ny bil

Nyregistrerade fordon


Publicering av tabellverk och pressmeddelande om nyregistreringar av fordon i januari 2018.

Överlämnar bilnyckel

Nyregistrerade fordon


Publicering av tabellverk och pressmeddelande om nyregistreringar av fordon i februari månad.

Hand på en bilratt

Fordon 2017


Publicering av ny statistik och pressmeddelande om fordon under 2017.

Ny personbil

Nyregistrerade fordon


Publicering av tabellverk och pressmeddelande om nyregistreringar av fordon under mars månad.

Hand på en bilratt

Nyregistrerade fordon


Publicering av tabellverk och pressmeddelande om nyregistreringar av fordon under april månad.

Överlämnar bilnyckel

Nyregistrerade fordon


Publicering av tabellverk och pressmeddelande om nyregistreringar av fordon under maj månad.

Mobiltelefon

Televerksamhet 2017


Publicering av tabellverk om televerksamheten under 2017.

Ny personbil

Nyregistrerade fordon


Publicering av tabellverk och pressmeddelande om nyregistreringar av fordon.

Detalj på ny bil

Nyregistrerade fordon


Publicering av tabellverk och pressmeddelande om nyregistreringar av fordon under juli månad.

Överlämnar bilnyckel

Nyregistrerade fordon


Publicering av tabellverk och pressmeddelande om nyregistreringar av fordon under augusti månad.

Färdtjänstbil

Färdtjänst och riksfärdtjänst 2017


Publicering av tabellverk och pressmeddelande om färdtjänst och riksfärdtjänst 2017.

""

Nyregistrerade fordon


Publicering av tabellverk och pressmeddelande om nyregistreringar av fordon under september månad.

""

Nyregistrerade fordon


Publicering av tabellverk och pressmeddelande om nyregistreringar av fordon.

Ny personbil

Nyregistrerade fordon


Publicering av tabellverk och pressmeddelande om nyregistreringar av fordon under november månad.

Färdtjänstbil

Färdtjänst och riksfärdtjänst 2018


Publicering av tabeller, statistikblad och pressmeddelande om färdtjänst och riksfärdtjänst under 2018.

Mobiltelefon

Televerksamhet 2018


Publicering av tabeller och statistikblad om televerksamheten under 2018.

Färdtjänstbil

Färdtjänst och riksfärdtjänst 2018


Publicering av tabeller om färdtjänst och riksfärdtjänst 2018.