Andreas Holmström

Andreas Holmström
Statistiker andreas.holmstrom@trafa.se 010-414 42 13 076-128 74 16 Utvärdering, nulägesanalys och statistik Andreas arbetar med statistiken om resvaneundersökningar (RES/RVU), tele- och kommunikationsvanor, färdtjänst samt fordon.

Färdtjänstbil

Färdtjänst och riksfärdtjänst 2018


Publicering av tabeller om färdtjänst och riksfärdtjänst 2018.

Mobiltelefon

Televerksamhet 2018


Publicering av tabeller och statistikblad om televerksamheten under 2018.

Färdtjänstbil

Färdtjänst och riksfärdtjänst 2018


Publicering av tabeller, statistikblad och pressmeddelande om färdtjänst och riksfärdtjänst under 2018.

Ny personbil

Nyregistrerade fordon


Publicering av tabellverk och pressmeddelande om nyregistreringar av fordon under november månad.

""

Nyregistrerade fordon


Publicering av tabellverk och pressmeddelande om nyregistreringar av fordon.

""

Nyregistrerade fordon


Publicering av tabellverk och pressmeddelande om nyregistreringar av fordon under september månad.

Färdtjänstbil

Färdtjänst och riksfärdtjänst 2017


Publicering av tabellverk och pressmeddelande om färdtjänst och riksfärdtjänst 2017.

Överlämnar bilnyckel

Nyregistrerade fordon


Publicering av tabellverk och pressmeddelande om nyregistreringar av fordon under augusti månad.

Detalj på ny bil

Nyregistrerade fordon


Publicering av tabellverk och pressmeddelande om nyregistreringar av fordon under juli månad.

Ny personbil

Nyregistrerade fordon


Publicering av tabellverk och pressmeddelande om nyregistreringar av fordon.

Mobiltelefon

Televerksamhet 2017


Publicering av tabellverk om televerksamheten under 2017.

Överlämnar bilnyckel

Nyregistrerade fordon


Publicering av tabellverk och pressmeddelande om nyregistreringar av fordon under maj månad.

Hand på en bilratt

Nyregistrerade fordon


Publicering av tabellverk och pressmeddelande om nyregistreringar av fordon under april månad.

Ny personbil

Nyregistrerade fordon


Publicering av tabellverk och pressmeddelande om nyregistreringar av fordon under mars månad.

Hand på en bilratt

Fordon 2017


Publicering av ny statistik och pressmeddelande om fordon under 2017.

Överlämnar bilnyckel

Nyregistrerade fordon


Publicering av tabellverk och pressmeddelande om nyregistreringar av fordon i februari månad.

Detalj på ny bil

Nyregistrerade fordon


Publicering av tabellverk och pressmeddelande om nyregistreringar av fordon i januari 2018.

Ny personbil

Nyregistrerade fordon


Publicering av tabellverk och pressmeddelande om nyregistrerade fordon i december 2017.

Fordon på väg


Statistiken beskriver den svenska fordonsparken. Det gäller beståndet av fordon, nyregistreringar, avregistreringar samt...

Man vid bil med motorhuven uppe

Nyregistrerade fordon


Publicering av tabellverk och pressmeddelande om nyregistreringar av fordon.

""

Nyregistrerade fordon


Publicering av tabellverk och pressmeddelande om nyregistreringar av fordon.

Körsträckor med svenskregistrerade fordon


Statistiken visar antalet kilometer som körs av svenskregistrerade personbilar, lastbilar, bussar och motorcyklar under ett år....

Luftfart


Statistiken beskriver utvecklingen i den svenska luftfartssektorn utifrån trafik och transporter, infrastruktur, luftfartyg sam...

Resvanor


Trafikanalys ansvarar för den nationella resvaneundersökningen, RVU Sverige. Den handlar om människors dagliga resande, vid vil...

Färdtjänst


Statistiken visar kommunernas verksamhet med färdtjänst och riksfärdtjänst; antal resor, antal beviljade och nyttjade tillstånd...

Televerksamhet


Vår statistik om televerksamhet beskriver den svenska telesektorns infrastruktur, operatörer, trafikvolym och ekonomi.

Barn paddlar kanont

Metodrapport RVU Sverige 2011


Kunskap om svenskarnas res- och kommunikationsmönster är något som intresserar många. Det är också viktig bakgrundsinformation...