Andreas Holmström
Statistiker andreas.holmstrom@trafa.se 010-414 42 13 076-128 74 16 Avdelningen för statistik Andreas arbetar med statistiken om resvaneundersökningen (RES/RVU), televerksamhet, postverksamhet, luftfart och kommunikationsvanor.

Cyklister i kö vid trafikljus Foto Roland Magnusson,Mostphotos

Remiss av regional cykelplan för Stockholms län


Trafikanalys har fått möjligheten att kommentera en remiss om regional cykelplan för Stockholms län. Trafikanalys yttrar sig ba...

Mobiltelefon

Televerksamhet 2020


Publicering av tabeller och statistikblad om televerksamheten under 2020.

Elbil laddar

Nyregistrerade fordon


Publicering av tabeller och pressmeddelande om nyregistreringar av fordon under juni månad.

Fyllda postlådor

Postverksamhet 2020


Publicering av tabeller och statistikblad om postverksamhet 2020.

Buss vid bushållplats

Resvanor i Sverige 2020


Publicering av statistikblad, statistiktabeller och pressmeddelande för Resvanor i Sverige 2020.

""

Luftfart 2020


Publicering av tabeller, statistikblad och pressmeddelande om luftfarten under 2020.

Resenärer stiger ombord på pendeltåg

Resvaneundersökning 2019


Publicering av statistikblad och statistiktabeller för Resvaneundersökning (RVU) Sverige 2019.

Mobiltelefon

Televerksamhet 2019


Publicering av tabeller och statistikblad om televerksamheten under 2019.

""

Luftfart 2019


Publicering av tabeller, statistikblad och pressmeddelande om luftfarten under 2019.

Färdtjänstbil

Färdtjänst och riksfärdtjänst 2018


Publicering av tabeller om färdtjänst och riksfärdtjänst 2018.

Mobiltelefon

Televerksamhet 2018


Publicering av tabeller och statistikblad om televerksamheten under 2018.

Färdtjänstbil

Färdtjänst och riksfärdtjänst 2018


Publicering av tabeller, statistikblad och pressmeddelande om färdtjänst och riksfärdtjänst under 2018.

Fordon på väg


Statistiken beskriver den svenska fordonsparken. Det gäller beståndet av fordon, nyregistreringar, avregistreringar samt...

Postverksamhet


Vår statistik om postverksamhet beskriver den svenska postsektorns infrastruktur, operatörer och volym.

Luftfart


Statistiken beskriver utvecklingen i den svenska luftfartssektorn utifrån trafik och transporter, infrastruktur, luftfartyg sam...

Resvanor


Trafikanalys ansvarar för den nationella resvaneundersökningen, RVU Sverige. Den handlar om människors dagliga resande, vid vil...

Televerksamhet


Vår statistik om televerksamhet beskriver den svenska telesektorns infrastruktur, operatörer, trafikvolym och ekonomi.

Barn paddlar kanont

Metodrapport RVU Sverige 2011


Kunskap om svenskarnas res- och kommunikationsmönster är något som intresserar många. Det är också viktig bakgrundsinformation...