Andreas Holmström

Andreas Holmström
Statistiker andreas.holmstrom@trafa.se 010-414 42 13 076-128 74 16 Avdelningen för statistik Andreas arbetar med statistiken om resvaneundersökningen (RES/RVU), televerksamhet, postverksamhet, luftfart och kommunikationsvanor.

Mobiltelefon

Televerksamhet 2023

Publicering av tabeller och statistikblad om televerksamheten under 2023.

Resenärer stiger ombord på pendeltåg

Resvanor i Sverige 2023

Publicering av statistikblad, statistiktabeller och pressmeddelande för Resvanor i Sverige 2023.

""

Postverksamhet 2023

Publicering av tabeller, statistikblad och pressmeddelande om postverksamheten under 2023.

Mobiltelefon

Televerksamhet 2022

Publicering av tabeller och statistikblad om televerksamheten under 2022.

Fyllda postlådor

Postverksamhet 2022

Publicering av tabeller och statistikblad om postverksamhet 2022.

Cyklister i kö vid trafikljus Foto Roland Magnusson,Mostphotos

Resvanor i Sverige 2022

Publicering av statistikblad, statistiktabeller och pressmeddelande för Resvanor i Sverige 2022.

""

Luftfart 2022

Publicering av tabeller, statistikblad och pressmeddelande om luftfarten under 2022.

Cyklister i kö vid trafikljus Foto Roland Magnusson,Mostphotos

Remiss av regional cykelplan för Stockholms län

Trafikanalys har fått möjligheten att kommentera en remiss om regional cykelplan för Stockholms län. Trafikanalys yttrar sig ba...

Fordon på väg

Statistiken beskriver den svenska fordonsparken. Det gäller beståndet av fordon, nyregistreringar, avregistreringar samt...

Postverksamhet

Vår statistik om postverksamhet beskriver den svenska postsektorns infrastruktur, operatörer och volym.

Luftfart

Statistiken beskriver utvecklingen i den svenska luftfartssektorn utifrån trafik och transporter, infrastruktur, luftfartyg sam...

Resvanor

Trafikanalys ansvarar för den nationella resvaneundersökningen, RVU Sverige. Undersökningen handlar om människors dagliga...

Televerksamhet

Vår statistik om televerksamhet beskriver den svenska telesektorns infrastruktur, operatörer, trafikvolym och ekonomi.

Barn paddlar kanont

Metodrapport RVU Sverige 2011

Kunskap om svenskarnas res- och kommunikationsmönster är något som intresserar många. Det är också viktig bakgrundsinformation...