Björn Tano

Björn Tano
Statistiker bjorn.tano@trafa.se 010-414 42 28 076-128 74 05 Avdelningen för statistik Björn arbetar med: varuflöden, sjöfart, transportarbete, svenska lastbilar, utländska lastbilar, transporternas ekonomiska överkomlighet i måluppföljningen, korttidsprognoser för vägfordonsflottan, eldriven fordonsflotta och vägtrafikskador. Internationell statistik.

Lastbilar till salu Foto: Mostphotos

Utländska lastbilstransporter 2017-2019


Tabeller och statistikblad om utländska lastbilstransporter publiceras. Statistiken omfattar de utländska lastbilarnas...

""

Trafikarbete på svenska vägarna 2019


Publicering av statistiktabeller om trafikarbetet på svenska vägarna under 2019.

Transportarbete


Trafikanalys har tidsserier som visar hur person- och godstransporterna inom Sverige utvecklats på sikt.

Varuflöden


Trafikanalys ansvarar för en nationell varuflödesundersökning som beskriver näringslivets varutransporter ur ett trafikslagsöve...

Vägtrafikskador


Statistiken beskriver de olyckor och de personskador som inträffar i vägtrafiken.

Utländska lastbilstransporter i Sverige


Statistiken omfattar de utländska lastbilarnas transporter till, från, genom (transit) och inom (cabotage) Sverige. Uppgifterna...

Lastbilstrafik


Statistiken om lastbilstrafik beskriver trafik och transporter med svenskregistrerade tunga lastbilar såväl inom Sverige som...

Sjötrafik


Statistiken belyser fartygs-, varu- och passagerartrafiken i svenska hamnar.