Björn Tano

Björn Tano
Statistiker bjorn.tano@trafa.se 010-414 42 28 076-128 74 05 Avdelningen för statistik