Björn Tano

Björn Tano
Statistiker bjorn.tano@trafa.se 010-414 42 28 076-128 74 05 Avdelningen för statistik Björn arbetar med: varuflöden, sjöfart, transportarbete, svenska lastbilar, utländska lastbilar, transporternas ekonomiska överkomlighet i måluppföljningen, korttidsprognoser för vägfordonsflottan, eldriven fordonsflotta och vägtrafikskador. Internationell statistik.

Gula och vita lastbilar ovanifrån Foto: Mostphotos

Utländska lastbilstransporter i Sverige 2022

Tabeller och statistikblad om utländska lastbilstransporter i Sverige publiceras. Statistiken omfattar de utländska lastbilarna...

Gula och vita lastbilar ovanifrån Foto: Mostphotos

Utländska lastbilstransporter i Sverige 2021

Tabeller och statistikblad om utländska lastbilstransporter i Sverige publiceras. Statistiken omfattar de utländska lastbilarna...

""

Lastbilstrafik 2023 kvartal 3

Publicering av statistiktabeller för lastbilstrafiken under tredje kvartalet 2023.

""

Lastbilstrafik 2022 kvartal 4

Publicering av statistiktabeller för lastbilstrafiken under fjärde kvartalet 2022.

""

Lastbilstrafik 2022 kvartal 3

Publicering av statistiktabeller för lastbilstrafiken under andra kvartalet 2022.

""

Lastbilstrafik 2023 kvartal 1

Statistiktabeller för lastbilstrafik under första kvartalet 2023 publiceras.

Lastbilar till salu Foto: Mostphotos

Utländska lastbilstransporter 2017-2019

Tabeller och statistikblad om utländska lastbilstransporter publiceras. Statistiken omfattar de utländska lastbilarnas...

Transportarbete

Trafikanalys har tidsserier som visar hur person- och godstransporterna inom Sverige utvecklats på sikt.

Varuflöden

Hur transporteras varor i Sverige? I Trafikanalys officiella statistik visas landets varuflöden för branscher som är betydande...

Fordon på väg

Statistiken beskriver den svenska fordonsparken. Det gäller beståndet av fordon, nyregistreringar, avregistreringar samt...

Vägtrafikskador

Statistiken beskriver de olyckor och de personskador som inträffar i vägtrafiken.

Utländska lastbilstransporter i Sverige

Statistiken omfattar de utländska lastbilarnas transporter till, från, genom (transit) och inom (cabotage) Sverige. Uppgifterna...

Lastbilstrafik

Statistiken om lastbilstrafik beskriver trafik och transporter med svenskregistrerade tunga lastbilar såväl inom Sverige som...

Sjötrafik

Statistiken belyser fartygs-, varu- och passagerartrafiken i svenska hamnar.