Björn Tano

Björn Tano
Statistiker bjorn.tano@trafa.se 010-414 42 28 076-128 74 05 Avdelningen för statistik Björn arbetar med: varuflöden, sjöfart, transportarbete, svenska lastbilar, utländska lastbilar, transporternas ekonomiska överkomlighet i måluppföljningen, korttidsprognoser för vägfordonsflottan, eldriven fordonsflotta och vägtrafikskador. Internationell statistik.

Lastbil på landsväg FotoMostphotos

Utländska lastbilstransporter i Sverige

Tabeller och statistikblad om utländska lastbilstransporter i Sverige publiceras. Statistiken omfattar de utländska lastbilarna...

Lastbilar i trafik FotoMostphotos

Lastbilstrafik 2024 kvartal 3

Publicering av statistiktabeller för lastbilstrafiken under tredje kvartalet 2024.

Lastbil på landsväg FotoMostphotos

Utländska lastbilstransporter i Sverige 2023

Tabeller och statistikblad om utländska lastbilstransporter i Sverige publiceras. Statistiken omfattar de utländska lastbilarna...

Lastbil på bro

Lastbilstrafik 2024 kvartal 2

Publicering av statistiktabeller för lastbilstrafiken under andra kvartalet 2024.

Händer på lastbilsratt

Lastbilstrafik 2024 kvartal 1

Statistiktabeller för lastbilstrafik under första kvartalet 2024 publiceras.

Lastning av container på fartyg

Sjötrafik 2023

Publicering av tabeller, statistikblad och pressmeddelande om sjötrafiken under 2023.

Gula och vita lastbilar ovanifrån Foto: Mostphotos

Lastbilstrafik 2023

Publicering av tabeller, statistikblad och pressmeddelande om lastbilstrafiken under 2023.

""

Lastbilstrafik 2023 kvartal 4

Publicering av statistiktabeller för lastbilstrafiken under fjärde kvartalet 2023.

Foto: Mostphotos

Hur väl kan mobilnätsdata beskriva våra resvanor?

Resvaneundersökningen är fortsatt enda källan som redovisar svenskarnas dagliga resande per färdsätt, beskriver ärendet med res...

""

Lastbilstrafik 2023 kvartal 3

Publicering av statistiktabeller för lastbilstrafiken under tredje kvartalet 2023.

Lastbilsundersökningen

Välkommen till Trafikanalys statistikinsamling om lastbilstrafik.

""

Lastbilstrafik 2023 kvartal 1

Statistiktabeller för lastbilstrafik under första kvartalet 2023 publiceras.

Transportarbete i Sverige

Trafikanalys har tidsserier som visar hur person- och godstransporterna inom Sverige utvecklats på sikt.

Varuflöden

Hur transporteras varor i Sverige? I Trafikanalys officiella statistik visas landets varuflöden för branscher som är betydande...

Fordon på väg

Statistiken beskriver den svenska fordonsparken. Det gäller beståndet av fordon, nyregistreringar, avregistreringar samt...

Vägtrafikskador

Statistiken beskriver de olyckor och de personskador som inträffar i vägtrafiken.

Utländska lastbilstransporter i Sverige

Statistiken omfattar de utländska lastbilarnas transporter till, från, genom (transit) och inom (cabotage) Sverige. Uppgifterna...

Lastbilstrafik

Statistiken om lastbilstrafik beskriver trafik och transporter med svenskregistrerade tunga lastbilar såväl inom Sverige som...

Sjötrafik

Statistiken belyser fartygs-, varu- och passagerartrafiken i svenska hamnar.