Hoppa över navigering och gå direkt till innehåll Nyheter Kontakta oss
Björn Tano

Björn Tano

Statistiker bjorn.tano@trafa.se 010-414 42 24 076-128 74 22 Utvärdering, nulägesanalys och statistik Björn arbetar med statistik som rör sjöfart och trafikskador.

Sjötrafik


Statistiken belyser fartygs-, varu- och passagerartrafiken i svenska hamnar och lastageplatser. Uppgiftslämnare är samtliga...

Vägtrafikskador


Statistiken beskriver de olyckor och de personskador som inträffar i vägtrafiken. 

Bantrafikskador


Statistik över olyckshändelser och självmordshändelser vid järnvägar, spårvägar och tunnelbana.