Björn Tano

Björn Tano
Statistiker (tjänstledig) Avdelningen för statistik

Båt lastar i hamn

Sjötrafik 2021 kvartal 3


Publicering av statistiktabeller om sjötrafiken under tredje kvartalet 2021.

Två lastbilar på väg

Transportarbete 2020


Trafikanalys har tidsserier som visar hur person- och godstransporterna inom Sverige har utvecklats på sikt. Tidsserien...

Lotsbåt på väg till fartyg

Sjötrafik 2021 kvartal 2


Publicering av statistiktabeller om sjötrafiken under andra kvartalet 2021.

Godsvagnar

Transportarbete 2020


Trafikanalys har tidsserier som visar hur person- och godstransporterna inom Sverige har utvecklats på sikt. Tidsserien...

Foto: Paul Wallén/Mostphotos

Sjötrafik 2021 kvartal 1


Publicering av tabeller om sjötrafiken under första kvartalet 2021.

Båt lastar i hamn

Svenska och utländska fartyg i svensk regi 2020


Publicering av tabeller och pressmeddelande om fartyg, svenska och utländska i svensk regi, under 2020.

""

Sjötrafik 2020


Publicering av tabeller, statistikblad och pressmeddelande om sjötrafiken under 2020.

Foto: Paul Wallén/Mostphotos

Sjötrafik 2020 kvartal 4


Publicering av tabeller för sjötrafiken 2020 fjärde kvartalet.

""

Sjötrafik 2020 kvartal 3


Publicering av statistiktabeller om sjötrafiken under tredje kvartalet 2020.

Lätt lastbil

Transportarbete 2019


Trafikanalys har tidsserier som visar hur person- och godstransporterna inom Sverige har utvecklats på sikt. Tidsserien...

""

Trafikarbete på svenska vägarna 2019


Publicering av statistiktabeller om trafikarbetet på svenska vägarna under 2019.

""

Sjötrafik 2020 kvartal 2


Publicering av statistiktabeller om sjötrafiken under andra kvartalet 2020.

Buss, spårvagn och personbilar Foto: Göran Ekeberg/Mostphotos

Transportarbete


Trafikanalys har tidsserier som visar hur person- och godstransporterna inom Sverige har utvecklats på sikt. Tidsserien...

Skepp i horisonten

Sjötrafik 2020 kvartal 1


Publicering av tabeller om sjötrafiken under första kvartalet 2020.

Lastning av container på fartyg

Sjötrafik 2019


Publicering av tabeller, statistikblad och pressmeddelande om sjötrafiken under 2019.

Ett lastfartyg

Svenska och utländska fartyg i svensk regi 2019


Publicering av tabeller och pressmeddelande om fartyg, svenska och utländska i svensk regi, under 2019.

Lotsbåt på väg till fartyg

Sjötrafik 2019 kvartal 4


Publicering av tabeller för sjötrafiken 2019 fjärde kvartalet.

""

Sjötrafik 2019 kvartal 3


Publicering av tabeller om sjötrafiken under tredje kvartalet 2019.

Lotsbåt på väg till fartyg

Sjötrafik 2019 kvartal 2


Publicering av tabeller om sjötrafiken under andra kvartalet 2019.

Lastning av container på fartyg

Sjötrafik 2019 kvartal 1


Publicering av tabeller om sjötrafiken under första kvartalet 2019.

X2000 tåg kommer till Stockholm

Bantrafikskador 2018


Publicering av tabeller och statistikblad om bantrafikskador under 2018.

""

Sjötrafik 2018


Publicering av  tabeller , statistikblad och pressmeddelande om sjötrafiken under 2018.

Båt lastar i hamn

Fartyg 2018


Publicering av tabeller och pressmeddelande om fartyg, svenska och utländska i svensk regi, under 2018.

Avstängd väg vid olycka

Vägtrafikskador 2018


Publicering av tabeller, statistikblad och pressmeddelande om vägtrafikskador under 2018.

Fartyg

Sjötrafik 2018 kvartal 4


Publicering av tabeller för sjötrafiken 2018 fjärde kvartalet.

Sjöfartsföretag


Trafikanalys har beslutat att inte längre genomföra undersökningen om Sjöfartsföretag, från och med 2019. Statistiken baseras p...