Björn Tano

Björn Tano
Statistiker bjorn.tano@trafa.se 010-414 42 24 076-128 74 22 Utvärdering, nulägesanalys och statistik Björn arbetar med statistik som rör sjöfart och trafikskador.

""

Sjötrafik 2019 kvartal 3


Publicering av tabeller om sjötrafiken under tredje kvartalet 2019.

Lotsbåt på väg till fartyg

Sjötrafik 2019 kvartal 2


Publicering av tabeller om sjötrafiken under andra kvartalet 2019.

Lastning av container på fartyg

Sjötrafik 2019 kvartal 1


Publicering av tabeller om sjötrafiken under första kvartalet 2019.

X2000 tåg kommer till Stockholm

Bantrafikskador 2018


Publicering av tabeller och statistikblad om bantrafikskador under 2018.

""

Sjötrafik 2018


Publicering av  tabeller , statistikblad och pressmeddelande om sjötrafiken under 2018.

Båt lastar i hamn

Fartyg 2018


Publicering av tabeller och pressmeddelande om fartyg, svenska och utländska i svensk regi, under 2018.

Avstängd väg vid olycka

Vägtrafikskador 2018


Publicering av tabeller, statistikblad och pressmeddelande om vägtrafikskador under 2018.

Fartyg

Sjötrafik 2018 kvartal 4


Publicering av tabeller för sjötrafiken 2018 fjärde kvartalet.

Färja

Sjötrafik 2018 kvartal 3


Publicering av tabellverk om sjötrafiken under tredje kvartalet 2018.

Sjöfartsföretag


Trafikanalys har beslutat att inte längre genomföra undersökningen om Sjöfartsföretag, från och med 2019. Statistiken baseras p...

Fartyg


Statistiken beskriver hur den svenska flottan av handelsfartyg och andra större fartyg utvecklas och hur fartygen används.

Bantrafikskador


Statistik över olyckshändelser och självmordshändelser vid järnvägar, spårvägar och tunnelbana.

Vägtrafikskador


Statistiken beskriver de olyckor och de personskador som inträffar i vägtrafiken.

Sjötrafik


Statistiken belyser fartygs-, varu- och passagerartrafiken i svenska hamnar och lastageplatser. Uppgiftslämnare är samtliga...