Lastbilsundersökningen

Välkommen till Trafikanalys statistikinsamling om lastbilstrafik.

Nu pågår uppgiftsinsamling av lastbilsstatistik. Klicka på länken nedan för komma direkt till undersökningen där er lastbil/dragbil valts ut att ingå så kommer du till undersökningens inloggning hos Statisticon AB som hjälper Trafikanalys med webbinsamlingen.

Tack på förhand!

TILL LASTBILSUNDERSÖKNINGEN

 

 


Automatiserad kolonnkörning – en lösning för framtiden?


Automatiserad kolonnkörning av långa lastbilar ter sig som en tänkbar framtida utveckling på vägtransportsidan.

En fältstudie om trygga och säkra uppställningsplatser


Trafikanalys regeringsuppdrag om trygga och säkra uppställningsplatser för yrkestrafiken innefattar bland annat att genomföra e...

En chaufförsenkät om trygga och säkra uppställningsplatser


Trafikanalys regeringsuppdrag om trygga och säkra uppställningsplatser för yrkestrafiken innefattar bland annat att genomföra e...