Lastbilsundersökningen

Välkommen till Trafikanalys statistikinsamling om lastbilstrafik.

Nu pågår uppgiftsinsamling av lastbilsstatistik. Klicka på länken nedan för komma direkt till undersökningen där er lastbil/dragbil valts ut att ingå så kommer du till undersökningens inloggning hos Statisticon AB som hjälper Trafikanalys med webbinsamlingen.

Tack på förhand!

TILL LASTBILSUNDERSÖKNINGEN

 

 


Oförändrade transporter med tunga lastbilar andra kvartalet 2020


Under andra kvartalet 2020 var transporterna med svenskregistrerade tunga lastbilar* lika många som ifjol. Samma slutsats gälle...

Automatiserad kolonnkörning – en lösning för framtiden?


Automatiserad kolonnkörning av långa lastbilar ter sig som en tänkbar framtida utveckling på vägtransportsidan.

En fältstudie om trygga och säkra uppställningsplatser


Trafikanalys regeringsuppdrag om trygga och säkra uppställningsplatser för yrkestrafiken innefattar bland annat att genomföra e...