Hoppa över navigering och gå direkt till innehåll Nyheter Kontakta oss

Instruktionsuppdrag

I instruktionen till Trafikanalys som myndighet formulerar regeringen ett antal olika uppdrag. Fler av dem är årligen återkommande och avrapporteras vid olika tillfällen. Här kan du ta de av de senaste avrapporteringarna av våra instruktionsuppdrag. 

Ett annat uppdrag i instruktionen handlar om uppföljningen av de transportpolitiska målen. Nedan hittar du den samlade rapporteringen för det uppdraget.

Transportpolitiska mål


Varje år följer Trafikanalys upp de transportpolitiska målen, enligt ett uppdrag i myndighetens instruktion från regeringen.

Svensk sjöfarts internationella konkurrenssituation 2018


Trafikanalys har regeringens uppdrag att årligen följa upp den svenska sjöfartens internationella konkurrenssituation. Utifrån...

Trafikverkets arbete med modeller för samhällsekonomiska analyser 2017


Trafikanalys har regeringens uppdrag att kontinuerligt följa Trafikverkets arbete med att utveckla modeller för samhällsekonomi...

Transportsektorns samhällsekonomiska kostnader - rapport 2018


Trafikanalys har regeringens uppdrag att årligen rapportera analyser av transportsektorns samhällsekonomiska kostnader i relati...

Transportsektorns samhällsekonomiska kostnader - bilagor 2018


PM med bilagor till rapport 2018:7 "Transportsektorns samhällsekonomiska kostnader".

Sjöfartsstödets effekter


Trafikanalys har sedan 2012 ett löpande uppdrag att följa upp och analysera effekterna av stödet till svensk sjöfart. Den här...