Man och kvinna cyklar på skogsväg Foto: Mostphotos

Trafikanalys redovisar varje år en uppföljning av hur transportsystemet har utvecklats i förhållande till de transportpolitiska målen.

Läs/ladda ner publikation

PM 2024:4
Publicerad:  15 april 2024

Redovisningen har delats upp i en huvudrapport med Trafikanalys bedömningar av utvecklingen på målnivå (Trafikanalys rapport 2024:4), och den här underlagsrapporten med redovisningar av måluppföljningens indikatorer och mått som ligger till grund för bedömningarna på målnivå.

Varje indikators utveckling beskrivs med stöd av nyckelmått och kompletterande mått, där nyckelmåtten är styrande för bedömningen. 

Jämfört med uppföljningen föregående år har inga indikatorbedömningar förändrats. Den enda justering som gjorts är att bedömningen för Omkomna och allvarligt skadade nu åter markeras med en varningstriangel, för att signalera att den nuvarande utvecklingstakten inte bedöms vara tillräcklig för att uppsatta etappmål ska nås till 2030.