Transportsektorns samhällsekonomiska kostnader 2023 - bilagor

""

Promemoria med bilagor som underlag till rapport 2024:3 Transportsektorns samhällsekonomiska kostnader för 2023.

Läs/ladda ner publikation

Samhällsekonomiska marginalkostnader

Promemorian innehåller samhällsekonomiska marginalkostnader för externa effekter samt internaliserande skatter och avgifter för respektive transportslag.