Postverksamhet

Vår statistik om postverksamhet beskriver den svenska postsektorns infrastruktur, operatörer och volym.


          Logotyp Sveriges officiella statistik

Om statistiken

Statistiken har som ändamål att beskriva postverksamheten för företag med tillstånd för postverksamhet i Sverige.

Vid publiceringen av statistik om postverksamhet den 16 juni fanns bortfall av vissa uppgifter. Nu har alla uppgifter kommit till Trafikanalys och från och med 22 juni kl. 12:00 är statistikblad och tabellverk uppdaterade, enstaka korrigeringar har även skett av redan publicerade uppgifter. I tabellverket markeras ändringar med: k (korrigerad uppgift).  


Tidigare publiceringar
Beskrivning Rapport Tabellverk Dokumentation
Postverksamhet 2020
Postverksamhet 2019
Postverksamhet 2017
Postverksamhet 2016
Postverksamhet 2015

Yttrande över PTS förslag om paketleveranstjänster


Trafikanalys har fått tillfälle att yttra sig över PTS konsekvensutredning om anmälan och lämnande av information rörande...

Regelförslag om gränsöverskridande paketleveranstjänster godkända av rådet och parlamentet


I maj 2016 presenterade kommissionen ett förslag till en förordning om gränsöverskridande paketleveranstjänster. Förslaget ska,...

Fortsatt ökning av antalet paketförsändelser


År 2016 passerade antalet skickade paket i Sverige 100 miljoner. Det motsvarar en ökning med 7 procent jämfört med året innan....