Vår statistik om postverksamhet beskriver den svenska postsektorns infrastruktur, operatörer och volym.


          Logotyp Sveriges officiella statistik

Om statistiken

Statistiken har som ändamål att beskriva postverksamheten för företag med tillstånd för postverksamhet i Sverige.

Vid publiceringen av statistik om postverksamhet den 16 juni fanns bortfall av vissa uppgifter. Nu har alla uppgifter kommit till Trafikanalys och från och med 22 juni kl. 12:00 är statistikblad och tabellverk uppdaterade, enstaka korrigeringar har även skett av redan publicerade uppgifter. I tabellverket markeras ändringar med: k (korrigerad uppgift).  Yttrande över PTS förslag om paketleveranstjänster


Trafikanalys har fått tillfälle att yttra sig över PTS konsekvensutredning om anmälan och lämnande av information rörande...