Postverksamhet

Vår statistik om postverksamhet beskriver den svenska postsektorns infrastruktur, operatörer och volym.


          Logotyp Sveriges officiella statistik

Statistiken har som ändamål att beskriva postverksamheten för företag med tillstånd för postverksamhet i Sverige, vilket i huvudsak avser posttjänster och tidningsdistribution.


Publicering

Postverksamhet publiceras årligen, i tabeller i Excel-format och i statistikportalen (klicka på Gör ditt eget statistikurval). I portalen kan användare själva plocka ut statistik av intresse och ladda ner den i olika format, samt visa den i diagram. Statistiken finns även som öppna data som kan nås via ett API.

Det finns också en sammanfattning av de viktigaste resultaten i form av ett statistikblad.

Alla användare rekommenderas att alltid hämta sin information från den senast utgivna statistiken, även för tidigare perioder. Detta på grund av att eventuella ändringar i regel inte görs i äldre publikationer.

Ytterligare statistik finns att hämta hos PTS (Svensk postmarknad | (pts.se), Post | PTS).