Postverksamhet

Vår statistik om postverksamhet beskriver den svenska postsektorns infrastruktur, operatörer, volym och ekonomi.


          Logotyp Sveriges officiella statistik

Om statistiken

Statistiken har som ändamål att beskriva postverksamheten för företag med tillstånd för postverksamhet i Sverige.

Trafikanalys ser just nu över statistikprodukten Postverksamhet. Statistik avseende 2018 och 2019 kommer att vara mindre omfattande än tidigare år (publicerades 17 juni 2020).


Tidigare publiceringar
Beskrivning Rapport Tabellverk Dokumentation
Postverksamhet 2019
Postverksamhet 2017
Postverksamhet 2016
Postverksamhet 2015
Postverksamhet 2014

Yttrande över PTS förslag om paketleveranstjänster


Trafikanalys har fått tillfälle att yttra sig över PTS konsekvensutredning om anmälan och lämnande av information rörande...

Regelförslag om gränsöverskridande paketleveranstjänster godkända av rådet och parlamentet


I maj 2016 presenterade kommissionen ett förslag till en förordning om gränsöverskridande paketleveranstjänster. Förslaget ska,...

Fortsatt ökning av antalet paketförsändelser


År 2016 passerade antalet skickade paket i Sverige 100 miljoner. Det motsvarar en ökning med 7 procent jämfört med året innan....