Vår statistik om postverksamhet beskriver den svenska postsektorns infrastruktur, operatörer och volym.


          Logotyp Sveriges officiella statistik

Om statistiken

Statistiken har som ändamål att beskriva postverksamheten för företag med tillstånd för postverksamhet i Sverige, vilket i huvudsak avser posttjänster och tidningsdistribution.


Publicering

Postverksamhet publiceras årligen, i tabeller i Excel-format och i statistikportalen (klicka på Gör ditt eget statistikurval). I portalen kan användare själva plocka ut statistik av intresse och ladda ner den i olika format, samt visa den i diagram. Statistiken finns även som öppna data som kan nås via ett API.

Det finns också en sammanfattning av de viktigaste resultaten i form av ett statistikblad.

Alla användare rekommenderas att alltid hämta sin information från den senast utgivna statistiken, även för tidigare perioder. Detta på grund av att eventuella ändringar i regel inte görs i äldre publikationer.

Ytterligare statistik finns att hämta hos PTS (Svensk postmarknad | (pts.se), Post | PTS).