Trafikanalys gör granskningar, analyser, uppföljningar och utvärderingar inom området post- och televerksamhet. Vår statistik omfattar postverksamhet och televerksamhet och visar bland annat utvecklingen inom den svenska postsektorns infrastruktur, operatörer, volym och ekonomi samt den svenska telesektorns infrastruktur, operatörer, trafikvolym och ekonomi.

Händelser post- och televerksamhetFortsatt ökning av antalet paketförsändelser

År 2016 passerade antalet skickade paket i Sverige 100 miljoner. Det motsvarar en ökning med 7 procent jämfört med året innan....