Trafikanalys gör granskningar, analyser, uppföljningar och utvärderingar inom området post- och televerksamhet. Vår statistik omfattar postverksamhet och televerksamhet och visar bland annat utvecklingen inom den svenska postsektorns infrastruktur, operatörer, volym och ekonomi samt den svenska telesektorns infrastruktur, operatörer, trafikvolym och ekonomi.

Händelser post- och televerksamhet