Televerksamhet

Vår statistik om televerksamhet beskriver den svenska telesektorns infrastruktur, operatörer, trafikvolym och ekonomi.


          Logotyp Sveriges officiella statistik

Om statistiken

Undersökningen om televerksamhet bedrivs i samarbete mellan Trafikanalys, Statistiska centralbyrån och Post- och telestyrelsen. Den syftar till att redogöra för den svenska telemarknadens tillstånd.


Tidigare publiceringar
Beskrivning Rapport Tabellverk Dokumentation
Televerksamhet 2018
Televerksamhet 2017
Televerksamhet 2016
Televerksamhet 2015
Televerksamhet 2014