Vår statistik om televerksamhet beskriver den svenska telesektorns infrastruktur, operatörer, trafikvolym och ekonomi.


          Logotyp Sveriges officiella statistik

Om statistiken

Undersökningen om televerksamhet bedrivs i samarbete mellan Trafikanalys, Statistiska centralbyrån och Post- och telestyrelsen (PTS). Den syftar till att redogöra för den svenska telemarknadens tillstånd.

PTS publicerar fler tabeller på sin webbplats. 

En uppgiftslämnare har tidigare lämnat uppgifter i fel enhet. Det gäller uppgifter om omsättning år 2018. De uppgifterna har korrigerats i Televerksamhet 2019.