Hoppa över navigering och gå direkt till innehåll Nyheter Kontakta oss

Luftfart

Statistiken beskriver utvecklingen i den svenska luftfartssektorn utifrån trafik och transporter, infrastruktur, luftfartyg samt olyckshändelser.


          Logotyp Sveriges officiella statistik

Om statistiken

Statistiken syftar till att ge en helhetsbild av luftfartssektorn och dess utveckling. Den sammanställs av Transportstyrelsen på uppdrag av Trafikanalys.

Undersökningens omfattning.

Uppgifterna om flygverksamheten omfattar svenska trafikflygplatser där det bedrivs civil luftfart i regelbunden trafik eller chartertrafik.

Tabellerna om registrerade luftfartyg och flygcertifikat baseras på Transportstyrelsens register.

Uppgifterna om olyckshändelser omfattar haverier med svenskregistrerade motordrivna luftfartyg samt haverier i Sverige oavsett nationalitet på luftfartyget.

Publicering

Rapporten Luftfart publiceras årligen i elektronisk form. Vissa uppgifter publiceras månadsvis på Transportstyrelsens webbplats.


Tidigare publiceringar
Beskrivning Rapport Tabellverk Dokumentation
Luftfart 2017
Luftfart 2016
Luftfart 2015
Luftfart 2014
Luftfart 2013

Underlag för flygstrategi


Trafikanalys har fått i uppdrag att göra en analys av flygets roll och funktion i transportsystemet. Analysen kommer att utgöra...