Maria Melkersson

Maria Melkersson
Kvalificerad statistiker maria.melkersson@trafa.se 010-414 42 16 076-128 74 04 Avdelningen för statistik Maria arbetar med statistiken om vägtrafiksskador, lastbilstrafik, utländsk lastbilstrafik och fordon. utvärdering av kollektivtrafik. Hon är också med i användarrådet för olycksstatistik. Utredningar: Lätta lastbilar, e-handel.