En buss

Den regionala kollektivtrafiken i Sverige är till stor del upphandlad. I den här rapporten sammanfattas länens upphandlade buss- och tågtrafik på avtalsnivå.

Hela rapporten

Rapport 2018:11
Publicerad:  7 juni 2018

Den upphandlade buss­trafiken i länen under trafikåret 2015 regleras i 304 avtal mellan 21 RKM och 68 olika operatörer. Två tredjedelar av utbudet står stora utlandsägda operatörer för. Länen har allt från ett enda avtal (Kronoberg, Blekinge och Västmanlands län) till 71 avtal (Västerbottens län). Avtalen täcker allt från trafik med en enda buss upp till 348 bussar.

Den upphandlade tågtrafiken är ofta samarbeten mellan flera län. Enligt de uppgifter vi samlat in regleras den regionala upphandlade tågtrafiken av 16 avtal med sex olika operatörer, där SJ är den största mätt i tågkilometer. Förutom SJ är det bara utländska statliga och halvstatliga operatörer som kör upphandlad regional tågtrafik.

Läs mer här