Hoppa över navigering och gå direkt till innehåll Nyheter Kontakta oss

Avtal för upphandlad kollektivtrafik 2015

En buss

Den regionala kollektivtrafiken i Sverige är till stor del upphandlad. I den här rapporten sammanfattas länens upphandlade buss- och tågtrafik på avtalsnivå.

Den upphandlade buss­trafiken i länen under trafikåret 2015 regleras i 304 avtal mellan 21 RKM och 68 olika operatörer. Två tredjedelar av utbudet står stora utlandsägda operatörer för. Länen har allt från ett enda avtal (Kronoberg, Blekinge och Västmanlands län) till 71 avtal (Västerbottens län). Avtalen täcker allt från trafik med en enda buss upp till 348 bussar.

Den upphandlade tågtrafiken är ofta samarbeten mellan flera län. Enligt de uppgifter vi samlat in regleras den regionala upphandlade tågtrafiken av 16 avtal med sex olika operatörer, där SJ är den största mätt i tågkilometer. Förutom SJ är det bara utländska statliga och halvstatliga operatörer som kör upphandlad regional tågtrafik.

Läs mer här

Hela rapporten


Resvanor och funktionsnedsättningar - statistik ur resvaneundersökningen


Trafikanalys har regeringens uppdrag att kartlägga hinder i kollektivtrafiken för personer med funktionsnedsättning.

Om mått för kollektivtrafik i den transportpolitiska uppföljningen


Trafikanalys har tagit emot en skrivelse från kollektivtrafik­branschen som riktar kritik mot mått och indikatorer i Trafikanal...

Kartläggning av funktionshinder i kollektivtrafiken


Trafikanalys har fått i uppdrag av regeringen att kartlägga hinder för tillgänglighet och användbarhet inom kollektivtrafiksyst...