Hur gamla är olika typer av vägfordon?

""

Av de svenskregistrerade fordonen i trafik är idag (2020) motorcyklarna allra äldst (19,8 år i genomsnitt) följt av tunga lastbilar (10,9 år), personbilar (10,5 år) och lätta lastbilar (8,6 år).

 

Allra yngst är bussarna med genomsnittsåldern 6,3 år. Sedan år 2000 har genomsnittsåldern minskat för bussar (-1,1 år). Genomsnittsåldern har däremot ökat för lätta lastbilar (+0,3 år), tunga lastbilar (+1 år), personbilar (+1,3 år) och motorcyklar (+4,7 år).

Figur. Genomsnittlig ålder i år på fordon i trafik, för olika fordonsslag. I slutet av respektive år 1990–2020.
Källa: Trafikanalys/SCB
Anm: Ett fordons ålder beräknas för t.ex. år 2019 som fordonets årsmodell/tillverkningsår minus 2019.

Fråga och svar senast uppdaterat 2021-03-05

Här hittar du statistiken som visas i figuren ovan samt genomsnittlig ålder för personbilar uppdelat på typ av ägare (fysiska respektive juridiska personer). I filen finns även en beskrivning av källan till uppgifterna.


Personbilsflottans bestämningsfaktorer


Att ha tillgång till ett stort utbud av kollektivtrafik minskar inte ägandet av personbilar. Det visar en ny studie från...

Yttrande över utredning av säkerhetshöjande åtgärder för korta dragbilar


Trafikanalys har lämnat ett yttrande över Transportsstyrelsens promemoria, Utredning av säkerhetshöjande åtgärder för korta...