Hur gamla är olika typer av vägfordon?

""

Av de svenskregistrerade fordonen i trafik är idag (2020) motorcyklarna allra äldst (19,8 år i genomsnitt) följt av tunga lastbilar (10,9 år), personbilar (10,5 år) och lätta lastbilar (8,6 år).

 

Allra yngst är bussarna med genomsnittsåldern 6,3 år. Sedan år 2000 har genomsnittsåldern minskat för bussar (-1,1 år). Genomsnittsåldern har däremot ökat för lätta lastbilar (+0,3 år), tunga lastbilar (+1 år), personbilar (+1,3 år) och motorcyklar (+4,7 år).

Figur. Genomsnittlig ålder i år på fordon i trafik, för olika fordonsslag. I slutet av respektive år 1990–2020.
Källa: Trafikanalys/SCB
Anm: Ett fordons ålder beräknas för t.ex. år 2019 som fordonets årsmodell/tillverkningsår minus 2019.

Fråga och svar senast uppdaterat 2021-03-05

Här hittar du statistiken som visas i figuren ovan samt genomsnittlig ålder för personbilar uppdelat på typ av ägare (fysiska respektive juridiska personer). I filen finns även en beskrivning av källan till uppgifterna.


Fordonsprognoser i en osäker tid


I samband med årets arbete med att ta fram korttidsprognoser för vägfordonsflottans utveckling har en internationell utblick...