Hur gamla är olika typer av vägfordon?

""

Av de svenskregistrerade fordonen i trafik är idag (2020) motorcyklarna allra äldst (19,8 år i genomsnitt) följt av tunga lastbilar (10,9 år), personbilar (10,5 år) och lätta lastbilar (8,6 år).

 

Allra yngst är bussarna med genomsnittsåldern 6,3 år. Sedan år 2000 har genomsnittsåldern minskat för bussar (-1,1 år). Genomsnittsåldern har däremot ökat för lätta lastbilar (+0,3 år), tunga lastbilar (+1 år), personbilar (+1,3 år) och motorcyklar (+4,7 år).

Figur. Genomsnittlig ålder i år på fordon i trafik, för olika fordonsslag. I slutet av respektive år 1990–2020.
Källa: Trafikanalys/SCB
Anm: Ett fordons ålder beräknas för t.ex. år 2019 som fordonets årsmodell/tillverkningsår minus 2019.

Fråga och svar senast uppdaterat 2021-03-05

Här hittar du statistiken som visas i figuren ovan samt genomsnittlig ålder för personbilar uppdelat på typ av ägare (fysiska respektive juridiska personer). I filen finns även en beskrivning av källan till uppgifterna.


Kommissionens förslag undergräver avfallsbaserade biobränslen enligt branschföreträdare


Branschföreträdare uppger att Europeiska kommissionens förslag att ta bort ”dubbelräkningen” för avancerade biodrivmedel gentem...

Infrastruktur för tunga fordons behov av alternativa bränslen saknas i stora områden - regleringsförändringar efterfrågas


Europeiska parlamentet har beställt en studie som beskriver infrastrukturen för alternativa bränslen för tunga fordon och hur d...

Remissvar Kontroller på väg (SOU 2021:31)


Trafikanalys har lämnat ett yttrande över betänkandet Kontroller på väg (SOU 2021:31).