""

Av de svenskregistrerade fordonen i trafik är idag (2021) motorcyklarna allra äldst (20,3 år i genomsnitt) följt av tunga lastbilar (11,0 år), personbilar (10,6 år) och lätta lastbilar (8,9 år). Allra yngst är bussarna med genomsnittsåldern 6,6 år.

Sedan år 2000 har genomsnittsåldern minskat för bussar (-0,8 år). Genomsnittsåldern har däremot ökat för lätta lastbilar (+0,6 år), tunga lastbilar (+1,1 år), personbilar (+1,4 år) och allra mest för motorcyklar (+5,2 år).

Figur. Genomsnittlig ålder i år på fordon i trafik, för olika fordonsslag. Åren 1990–2021.
Källa: Trafikanalys/SCB
Anm: Ett fordons ålder beräknas för t.ex. året 2019 som fordonets årsmodell/tillverkningsår minus 2019.

Fråga och svar uppdaterat 2022-08-23


Styrmedel för energieffektiva vägfordon

Denna promemoria utgör ett underlag i Trafikanalys uppdrag att ta fram underlag om transportområdet till den kommande...

Korttidsprognoser för vägfordonsflottan - metoder och antaganden

Trafikanalys har i uppdrag att göra årliga korttidsprognoser för vägfordonsflottans utveckling. Denna promemoria innehåller en...

En miljon laddbara personbilar 2025

År 2025 bedöms det finnas runt 1 miljon laddbara personbilar i trafik, med cirka 600 000 helt eldrivna. Det innebär att var fem...