""

Av de svenskregistrerade fordonen i trafik är idag (2022) motorcyklarna allra äldst (20,8 år i genomsnitt) följt av tunga lastbilar och personbilar (11,6 år) och därefter lätta lastbilar (9,2 år). Allra yngst är bussarna med genomsnittsåldern 6,6 år.

Genomsnittlig ålder för personbilar uppdelat på typ av ägare. (Excel-fil)

Sedan år 2000 har genomsnittsåldern minskat för bussar (-0,9 år). Genomsnittsåldern har däremot ökat för lätta lastbilar (+0,9 år), tunga lastbilar (+1,1 år), personbilar (+1,8 år) och allra mest för motorcyklar (+5,7 år).

Figur. Genomsnittlig ålder i år på fordon i trafik, för olika fordonsslag. Åren 1990–2022.
Källa: Trafikanalys/SCB
Anm: Ett fordons ålder beräknas för t.ex. året 2019 som fordonets årsmodell/tillverkningsår minus 2019.

Fråga och svar uppdaterat 2023-02-24