""


Av de svenskregistrerade fordonen i trafik är idag (2020) motorcyklarna allra äldst (19,8 år i genomsnitt) följt av tunga lastbilar (10,9 år), personbilar (10,5 år) och lätta lastbilar (8,6 år).

Allra yngst är bussarna med genomsnittsåldern 6,3 år. Sedan år 2000 har genomsnittsåldern minskat för bussar (-1,1 år). Genomsnittsåldern har däremot ökat för lätta lastbilar (+0,3 år), tunga lastbilar (+1 år), personbilar (+1,3 år) och motorcyklar (+4,7 år).

Fråga och svar senast uppdaterat 2021-03-05


En miljon laddbara personbilar 2025


År 2025 bedöms det finnas runt 1 miljon laddbara personbilar i trafik, med cirka 600 000 helt eldrivna. Det innebär att var fem...

Eldrivna vägfordon – ägande, regional analys och möjlig utveckling till 2030 


De laddbara vägfordonen har ökat snabbt i antal de senaste åren. I slutet av 2021 fanns cirka 322 000 laddbara vägfordon i...

Webbinarium - Vägfordonens utveckling – nuläge och prognos till 2025


Var i landet finns de eldrivna vägfordonen, och hur kommer den svenska vägfordonsflottan att utveckla sig under de kommande tre...