""

Av de svenskregistrerade fordonen i trafik är idag (2021) motorcyklarna allra äldst (20,3 år i genomsnitt) följt av tunga lastbilar (11,0 år), personbilar (10,6 år) och lätta lastbilar (8,9 år). Allra yngst är bussarna med genomsnittsåldern 6,6 år.

Genomsnittlig ålder för personbilar uppdelat på typ av ägare (fysiska respektive juridiska personer). (Excel-fil)

Sedan år 2000 har genomsnittsåldern minskat för bussar (-0,8 år). Genomsnittsåldern har däremot ökat för lätta lastbilar (+0,6 år), tunga lastbilar (+1,1 år), personbilar (+1,4 år) och allra mest för motorcyklar (+5,2 år).

Figur. Genomsnittlig ålder i år på fordon i trafik, för olika fordonsslag. Åren 1990–2021.
Källa: Trafikanalys/SCB
Anm: Ett fordons ålder beräknas för t.ex. året 2019 som fordonets årsmodell/tillverkningsår minus 2019.

Fråga och svar uppdaterat 2022-08-23


Tillfällig skattefrihet för förmån av laddel på arbetsplatsen

Trafikanalys har lämnat ett yttrande över promemorian ”Tillfällig skattefrihet för förmån av laddel på arbetsplatsen”

Lika enkelt att ladda elbil som att tanka bensinbil i framtiden?

Europeiska parlamentet vill förenkla laddning av elfordon genom att göra betalterminaler för kredit- och betalkort obligatorisk...

Nya regler för produktion, avfallshantering och design av batterier

I tidigare nyhetsbrev berättade vi att Europeiska kommissionen har lämnat ett förslag med nya regler för produktion,...