Hur gamla är olika typer av vägfordon?

""


Av de svenskregistrerade fordonen i trafik är idag (2019) motorcyklarna allra äldst (19,3 år i genomsnitt) följt av tunga lastbilar (10,7 år), personbilar (10,2 år) och lätta lastbilar (8,2 år). Allra yngst är bussarna med genomsnittsåldern 6,3 år. Sedan år 2000 har genomsnittsåldern minskat för bussar (-15 procent) och för lätta lastbilar (-1 procent). Genomsnittsåldern har däremot ökat för tunga lastbilar (+8 procent), personbilar (+11 procent) och motorcyklar (+28 procent).

Figur. Genomsnittlig ålder i år på fordon i trafik, för olika fordonsslag. I slutet av respektive år 1990–2019.
Källa: Trafikanalys/SCB
Anm: Ett fordons ålder beräknas för t.ex. år 2019 som fordonets årsmodell/tillverkningsår minus 2019.

Fråga och svar senast uppdaterat 2020-11-19

Här hittar du statistiken som visas i figuren ovan samt genomsnittlig ålder för personbilar uppdelat på typ av ägare (fysiska respektive juridiska personer). I filen finns även en beskrivning av källan till uppgifterna.


Yttrande över promemoria Klimatbonusbilar ska vara registrerade i fem år


Trafikanalys har anmodats att lämna synpunkter på promemorian Klimatbonusbilar ska vara registrerade i fem år, och har lämnat...

Yttrande över promemorian Förstärkt och förenklad miljöstyrning i bonus malus-systemet


Trafikanalys har anmodats att lämna synpunkter på promemorian Förstärkt och förenklad miljöstyrning i bonus malus-systemet, och...