Hur många omkommer och skadas i vägtrafiken i olika kommuner?

Avstängd väg vid olycka


Under 2019 omkom totalt 221 personer i vägtrafiken, mot 324 personer året innan. Antal omkomna 2019 var därmed det lägsta antalet som uppmätts i den officiella statistiken Vägtrafikskador.

Nedan hittar du en fil med antal omkomna och skadade personer per kommun, för åren 2002–2019.

Fråga och svar senast uppdaterat: 2020-11-19

Omkomna och skadade personer per kommun


Personbilsflottans bestämningsfaktorer


Att ha tillgång till ett stort utbud av kollektivtrafik minskar inte ägandet av personbilar. Det visar en ny studie från...

Hur gamla är olika typer av vägfordon?


Av de svenskregistrerade fordonen i trafik är idag (2020) motorcyklarna allra äldst (19,8 år i genomsnitt) följt av tunga...