Hur många omkommer och skadas i vägtrafiken i olika kommuner?

Avstängd väg vid olycka


Under 2019 omkom totalt 221 personer i vägtrafiken, mot 324 personer året innan. Antal omkomna 2019 var därmed det lägsta antalet som uppmätts i den officiella statistiken Vägtrafikskador.

Nedan hittar du en fil med antal omkomna och skadade personer per kommun, för åren 2002–2019.

Fråga och svar senast uppdaterat: 2020-11-19

Omkomna och skadade personer per kommun


Fordonsprognoser i en osäker tid


I samband med årets arbete med att ta fram korttidsprognoser för vägfordonsflottans utveckling har en internationell utblick...