Hur många omkommer och skadas i vägtrafiken i olika kommuner?

Avstängd väg vid olycka


Under 2019 omkom totalt 221 personer i vägtrafiken, mot 324 personer året innan. Antal omkomna 2019 var därmed det lägsta antalet som uppmätts i den officiella statistiken Vägtrafikskador.

Nedan hittar du en fil med antal omkomna och skadade personer per kommun, för åren 2002–2019.

Fråga och svar senast uppdaterat: 2020-11-19

Omkomna och skadade personer per kommun


Kommissionens förslag undergräver avfallsbaserade biobränslen enligt branschföreträdare


Branschföreträdare uppger att Europeiska kommissionens förslag att ta bort ”dubbelräkningen” för avancerade biodrivmedel gentem...

Infrastruktur för tunga fordons behov av alternativa bränslen saknas i stora områden - regleringsförändringar efterfrågas


Europeiska parlamentet har beställt en studie som beskriver infrastrukturen för alternativa bränslen för tunga fordon och hur d...

Remissvar Kontroller på väg (SOU 2021:31)


Trafikanalys har lämnat ett yttrande över betänkandet Kontroller på väg (SOU 2021:31).