""

I slutet av 2022 fanns det knappt 17 000 mopedbilar och knappt 53 000 A-traktorer registrerade i Sverige. Jämfört med året innan ökade mopedbilarna med 3 procent och A-traktorerna med 18 procent. Sedan 2019 har antalet A-traktorer mer än fördubblats.

Antal mopedbilar och A-traktorer i län och kommuner (Excel-fil)

Det finns i hela landet 1,6 mopedbilar per 1 000 invånare, från som lägst 0,8 i Kalmar län till som högst 3,3 i Västernorrlands län.

I hela Sverige finns 5,0 A-traktorer per 1 000 invånare, från som lägst 1,4 i Stockholms län till 13,1 i Västernorrlands län tätt följt av Dalarnas län med 12,6. De tre kommunerna med allra flest A-traktorer per 1 000 invånare ligger dock alla i Västerbottens län; Åsele (29,1), Vilhelmina (26,5) och Dorotea (25,2).

Den 15 juli 2020 ändrades kraven för A-traktorer. Då tog Transportstyrelsen bort kravet att fordonets hastighet på lägsta växeln ska vara högst 10 km/h vid 2/3 av ursprungsmotorns maximala varvtal. A-traktorns högsta hastighet får fortfarande vara högst 30 km/h. De nya reglerna innebär att man inte längre behöver bygga fordonen med dubbla växellådor eller söka dispens. Detta gör det enklare att bygga om modernare bilar till A-traktorer och är en del av förklaringen till den stora ökningen de senaste åren.

Figur. Antal registrerade mopedbilar och A-traktorer. I slutet av respektive år 2009–2022.
Källa: Trafikanalys
Anm: Fordonen är svenskregistrerade och antingen i trafik eller avställda.

I filen hittar du antal mopedbilar och A-traktorer i riket, per län och per kommun. Där finns även en beskrivning av källan till uppgifterna.

Fråga och svar uppdaterat 2023-02-23