""

I slutet av 2023 fanns det knappt 17 000 mopedbilar och knappt 56 000 A-traktorer registrerade i Sverige. Med registrerade fordon avses fordon i trafik plus avställda. Jämfört med året innan minskade mopedbilarna med 1 procent medan A-traktorerna ökade med 6 procent. Sedan 2019 har A-traktorerna mer än fördubblats i antal.

Antal mopedbilar och A-traktorer i län och kommuner (Excel-fil)

Det finns i hela landet 1,6 mopedbilar per 1 000 invånare, från som lägst 0,8 i Kalmar län till som högst 3,3 i Gotlands län, tätt följt av Gävleborgs län med 3,2 mopedbilar per 1 000 invånare.

I hela Sverige finns 5,3 A-traktorer per 1 000 invånare, från som lägst 1,5 i Stockholms län till 13,9 i Västernorrlands län tätt följt av Dalarnas län med 13,3. De tre kommunerna med allra flest A-traktorer per 1 000 invånare ligger dock alla i Västerbottens län; Dorotea (34,1), Åsele (28,5) och Vilhelmina (27,7).

Den 15 juli 2020 ändrades kraven för A-traktorer. Då tog Transportstyrelsen bort kravet att fordonets hastighet på lägsta växeln ska vara högst 10 km/h vid 2/3 av ursprungsmotorns maximala varvtal. A-traktorns högsta hastighet får fortfarande vara högst 30 km/h. De nya reglerna innebär att man inte längre behöver bygga fordonen med dubbla växellådor eller söka dispens. Detta gör det enklare att bygga om modernare bilar till A-traktorer och är en del av förklaringen till den stora ökningen de senaste åren.

Figur. Antal registrerade mopedbilar och A-traktorer. I slutet av respektive år 2009–2023.
Källa: Trafikanalys
Anm: Registrerade fordon avser svenskregistrerade som är antingen i trafik eller avställda.

I filen hittar du antal mopedbilar och A-traktorer i riket, per län och per kommun. Där finns även en beskrivning av källan till uppgifterna.

Artikeln uppdaterad: 2024-02-22