""


I slutet av 2021 fanns det drygt 16 000 mopedbilar och knappt 45 000 A-traktorer registrerade i Sverige. Jämfört med året innan ökade mopedbilarna med 7 procent och A-traktorerna med 35 procent. Sedan 2018 har antal A-traktorer fördubblats.

Antal mopedbilar och A-traktorer i län och kommuner (Excel-fil)

Det finns i hela landet 1,6 mopedbilar per 1 000 invånare från som lägst 0,9 i Kalmar län till som högst 3,8 i Västernorrlands län.

I hela Sverige finns 4,3 A-traktorer per 1 000 invånare, från som lägst 1,2 i Stockholms län till 11,1 i Västernorrlands län följt av Dalarnas län med 11,0 A-traktorer per 1 000 invånare. De tre kommunerna med allra flest A-traktorer per 1 000 invånare ligger dock alla i Västerbottens län; Åsele (28,0), Vilhelmina (22,5) och Dorotea (21,6).

Den 15 juli 2020 ändrades kraven för A-traktorer. Då tog Transportstyrelsen bort kravet att fordonets hastighet på lägsta växeln ska vara högst 10 km/h vid 2/3 av ursprungsmotorns maximala varvtal. A-traktorns högsta hastighet får fortfarande vara högst 30 km/h. De nya reglerna innebär att man inte längre behöver bygga fordonen med dubbla växellådor eller söka dispens. Detta gör det enklare att bygga om modernare bilar till A-traktorer och är en del av förklaringen till den stora ökningen de senaste åren.

I filen nedan hittar du antal mopedbilar och A-traktorer i riket, per län och per kommun. Där finns även en beskrivning av källan till uppgifterna.

Fråga och svar uppdaterat 2022-02-16     


Förslag till ändrad placering av betalstationer för trängselskatt

Trafikanalys har svarat på en remiss om en ändrad placering av betalstationer för trängselskatt i Stockholm. Förslaget innebär...

Uppdrag att utreda nya regler för A-traktorer

Trafikanalys har svarat på en remiss om Transportstyrelsens utredning av nya regler för A-traktorer. Sammanfattningsvis...

Minskar vägtrafiken när bränslet blir dyrare?

Vägtrafikens omfattning på statligt vägnät har varit relativt oförändrad under 2022, trots bränslepriser som varit upp till 70...