Hur många mopedbilar och A-traktorer finns det?

""

 

I slutet av 2019 fanns det drygt 13 000 mopedbilar och drygt 25 000 A-traktorer registrerade i Sverige. De senaste fem åren (2014 – 2019) har mopedbilarna ökat med 167 procent och A-traktorerna med 45 procent.

Figur. Antal registrerade mopedbilar och A-traktorer. I slutet av respektive år 2009–2019.
Källa: Trafikanalys
Anm: Fordonen är svenskregistrerade och antingen i trafik eller avställda.

Fråga och svar uppdaterat 2020-11-19     

Här hittar du antal mopedbilar och A-traktorer i riket, per län och per kommun. I filen beskrivs även källan till uppgifterna.


Yttrande över promemoria Klimatbonusbilar ska vara registrerade i fem år


Trafikanalys har anmodats att lämna synpunkter på promemorian Klimatbonusbilar ska vara registrerade i fem år, och har lämnat...

Yttrande över promemorian Förstärkt och förenklad miljöstyrning i bonus malus-systemet


Trafikanalys har anmodats att lämna synpunkter på promemorian Förstärkt och förenklad miljöstyrning i bonus malus-systemet, och...