""


Publicering av kompletterande statistik om trafikarbetet på svenska vägar under 2022.

Här hittar du statistiken om trafikarbete


Trafikarbete på svenska vägar - en översyn av skattningsmetoden

Trafikarbete på det svenska vägnätet är en grundläggande statistikuppgift som används i flera olika sammanhang. Den utgör...