Hoppa över navigering och gå direkt till innehåll Nyheter Kontakta oss
En buss

Avtal för upphandlad kollektivtrafik 2013

Kollektivtrafiken i Sverige är till stor del upphandlad. Vi sammanfattar här länens upphandlade busstrafik på avtalsnivå.

Ungefär 96 procent av allt bussutbud i Sverige är subventionerat. Den upphandlade buss­trafiken regleras av 350 avtal mellan RKM och olika operatörer. Det finns ett fåtal kommunal- och landstingsägda bolag kvar och som kör trafik de direkttilldelats av RKM, i bland annat Västmanland, Borås och Luleå. Den stora majoriteten av trafiken handlas dock upp i offentliga upphandlingar. De 350 bussavtalen är med 92 olika operatörer. Hela 83 procent av utbudet står stora utlandsägda operatörer för. Länen har allt från ett enda avtal (Blekinge och Dalarnas län) till 63 avtal (Västra Götalands län). Avtalen täcker allt från trafik med en enda buss, till ett helt läns trafik med upp till 336 bussar. Att stödja regional konkurrens anges av RKM vara skälet för att ha många avtal medan stordriftsfördelar och driftssäkerhet anges som skäl till färre och därmed större avtal.

Rapporten Avtalen för den upphandlade kollektivtrafiken 2013  innehåller jämförelser av vad en utbudskilometer och en påstigning kostar, för olika typer av avtal. I sammanfattning är en utbudskilometer dyrare i storstadslänen än i övriga län, dyrare för avtal med större andel incitament och dyrare ju större avtalen är. Samtidigt är en påstigning billigare i storstadslänen, billigare ju större inslag av incitament det är i avtalet och även billigare ju större avtalet är. Om avtalet är nytecknat eller äldre gör ingen skillnad för RKM:s kostnader, vare sig för utbudet eller för påstigningar.

Läs mer här

Ladda ner
Marknadsöppningar i kollektivtrafiken


Trafikanalys har på regeringens uppdrag utvärderat två reformer, den öppnade marknaden för långväga persontrafik på järnväg sam...