Pendeltåg på Stockholms centra

Den upphandlade kollektivtrafiken utgör en stor del av den totala kollektivtrafiken. I denna PM redovisar Trafikanalys en pilotundersökning om den upphandlade trafiken på avtalsnivå.

Läs/ladda ner publikation

PM:et innehåller förslag på hur en årlig uppföljning av den avtalade trafiken kan göras på ett sammanhållet sätt, där information om trafiken också görs tillgänglig till många olika intressenter.