Avstängd väg vid olycka


          Logotyp Sveriges officiella statistik

Publicering av statistiktabeller, statistikblad och pressmeddelande om vägtrafikskador under 2022.

Här hittar du statistiken för vägtrafikskador


Olycksregister och säkerhetsutredning av olyckor

Delbetänkandet (SOU 2014:24) och slutbetänkandet (SOU 2914:82) från utredningen om översyn av bestämmelserna om undersökning av...