""


Coronapandemin fick snabbt en stor påverkan på hela vårt samhälle. Trafikanalys tog tidigt (april 2020) beslutet att publicera snabba indikatorer över utvecklingen i transportsektorn. Denna samling av indikatorer med kortare beskrivningar har vi kallat Transportläget.

Vi har nu under närmare två års tid uppdaterat Transportläget först per vecka, därefter per månad och mot slutet mer sällan.

Transportläget har innehållit framför allt andra aktörers uppgifter men även snabbare publicering av delar av vår egen statistik.

Trafikanalys har haft ett regeringsuppdrag att särskilt följa trafikutvecklingen med anledning av coronapandemin under 2021. Efter nästan två år av pandemibevakning publicerar vi som del av regeringsuppdraget denna sammanfattande promemoria, om pandemins inverkan på transportsektorn. I och med det så avslutar också Trafikanalys den löpande bevakningen i Transportläget.

Här finns alla indikatorer som presenteras i promemorian (Excel).

 


Ny studie om omlastningsmöjligheter för intermodala transporter


Europeiska kommissionen har publicerat en studie som analyserar olika omlastningsmöjligheter för att åstadkomma konkurrenskraft...

EU-utskott stödjer förslag om social klimatfond


Europaparlamentets utskott för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet stödjer Europeiska kommissionens förslag att skapa en fo...

Studie visar att enbart ett fåtal biltillverkare når klimatmålen


En studie från tankesmedjan InfluenceMap pekar på att endast två av världens tolv stora biltillverkare planerar att producera...