Transportläget - indikatorer för trafikutvecklingen under coronapandemin

""

Coronapandemin fick snabbt en stor påverkan på hela vårt samhälle. Trafikanalys tog tidigt (april 2020) beslutet att publicera snabba indikatorer över utvecklingen i transportsektorn. Denna samling av indikatorer med kortare beskrivningar har vi kallat Transportläget.

Läs publikationen

Vi har nu under närmare två års tid uppdaterat "Transportläget" först per vecka, därefter per månad och mot slutet mer sällan.

Transportläget har innehållit framför allt andra aktörers uppgifter men även snabbare publicering av delar av vår egen statistik.

Trafikanalys har haft ett regeringsuppdrag att särskilt följa trafikutvecklingen med anledning av coronapandemin under 2021. Efter nästan två år av pandemibevakning publicerar vi som del av regeringsuppdraget denna sammanfattande promemoria, om pandemins inverkan på transportsektorn. I och med det så avslutar också Trafikanalys den löpande bevakningen i Transportläget.

Här finns alla indikatorer som presenteras i promemorian (Excel).