Olycksregister och säkerhetsutredning av olyckor

Två personer cyklar

Delbetänkandet (SOU 2014:24) och slutbetänkandet (SOU 2014:82) från utredningen om översyn av bestämmelserna om undersökning av olyckor.

Hela remissvaret:

Remissvar
Publicerad:  12 mars 2015

Trafikanalys välkomnar den typ av åtgärder som utredningen tar upp, åtgärder som vi tror väsentligt förbättrar tillgången till kunskapsunderlag inom olycksområdet. Vi är huvudsakligen positiva till de förslag som lämnas. I remissvaret nedan berörs en del aspekter där vi ser ett behov av ytterligare preciseringar och/eller mer stringenta definitioner.