Människor på tunnelbaneperrong

Trafikanalys delar utredningens uppfattning att införandet bör ske genom en sammanhängande lagstiftning rörande tilldelning av koncessioner där kollektivtrafiken inte särregleras.

Läs/ladda ner publikation

Remissvar
Publicerad:  6 februari 2015

Idag är det otydligt vad en koncession är och vi saknar ett försök till tydliggörande. Inom kollektivtrafiken framförs ofta att upphandlingar är en komplex och tidskrävande aktivitet, både för upphandlande myndigheter och anbudsgivare. Branschen skulle gagnas av större tydlighet i lagstiftningen.