Ökande priser för kollektivtrafik i Sverige och i EU

Människor på tunnelbaneplattform utomhus

Trafikanalys har på regeringens uppdrag utvärderat effekterna av den nya regleringen av kollektivtrafiken. Utgångspunkt har varit resenärs­perspektivet. En viktig fråga är vilka prisförändringar som skett i den regionala kollektivtrafiken. Den svenska prisbilden sätts i ett internationellt perspektiv.

Trafikanalys har kartlagt kollektivtrafikpriserna i Sverige och i EU och vi ser att prisutvecklingen de senaste 15 åren varit stigande. Mest har priserna stigit på enkelbiljetter men även månadskorten har blivit dyrare. Jämfört med övriga varor och tjänster i samhället så har prisutvecklingen inom kollektivtrafiken varit betydligt högre. Det gör att de kollektiva resorna utgör en större del av resenärernas samlade utgifter.

På sikt innebär den kraftiga prisökningen för resenärernas kollektivtrafikresor en risk för att människors incitament att välja kollektivtrafiken minskar. Kraftigt stigande priser gör också att det blir svårare för branschen att uppnå sina mål om såväl ökat resande som en högre andel av det totala resandet med kollektivtrafik. Det ligger därför i både resenärernas, samhällets och branschens intresse att denna utveckling avstannar och att prisökningarna mattas av.

Läs mer här


Marknadsöppningar i kollektivtrafiken


Trafikanalys har på regeringens uppdrag utvärderat två reformer, den öppnade marknaden för långväga persontrafik på järnväg sam...

Avtal för upphandlad kollektivtrafik 2013


Kollektivtrafiken i Sverige är till stor del upphandlad. Vi sammanfattar här länens upphandlade busstrafik på avtalsnivå.