Granskning av Trafikverkets byggstartsförslag 2020

Vägarbete

Trafikanalys har granskat underlag och processer för de infrastrukturprojekt som Trafikverket föreslår ska få byggstartas de kommande åren. Trafikanalys granskning visar att förslaget i stort följer regeringens direktiv för uppdraget. Däremot är förslaget och underlagen inte alltid transparenta och tydliga, och vissa brister uppmärksammas.

Läs/ladda ner publikation

Rapport 2020:11
Publicerad:  25 september 2020

Trafikverket redovisade i mars 2020 förslag på de infrastrukturobjekt som bör få byggstartas i perioden 2021-2023, samt objekt som bör få förberedas för byggstart år 2024-2026. Totalt handlar det om 68 olika infrastrukturobjekt i landet.

Uppgiften för Trafikanalys är att granska de samhällsekonomiska kalkyler, kostnadsberäkningar och planeringsunderlag som ligger till grund för byggstartsförslaget. Trafikanalys kvalitetsgranskning av förslaget fokuserar främst på efterlevnaden av regeringens direktiv och Trafikverkets egen metodprocess.

Efter Trafikanalys genomlysning av byggstartsförslaget konstateras att förslaget i stort följer regeringens direktiv för uppdraget. Däremot är förslaget och underlagen inte alla gånger transparent och tydligt och vissa brister noteras i granskningen.

Brist på planmognad och storstadsförhandlingar

Några av de mest problematiska frågorna, och som fortsatt behöver granskas de kommande åren, gäller bland annat bristen på planmognad och hanteringen av objekt ur storstadsförhandlingar.

  • Få av de objekt som föreslås få byggstarta uppfyller kravet på planmognad. I regeringens direktiv till Trafikverket anges att den fysiska planeringen för objektet bör vara så långt gången att väg- eller järnvägsplan har vunnit laga kraft. Av årets fem föreslagna objekt till byggstart saknar alla lagakraftvunnen plan.

  • Det är generellt ett problem att underlag för objekt som är resultat av ”storstadsförhandlingar” inte granskas av Trafikverket innan de föreslås för byggstart. Ett sådant exempel är 13 miljarders-objektet Älvsjö-Fridhemsplan, tunnelbana och nya stationer. Som i tidigare års granskningar påpekar Trafikanalys att vi inte ser att det finns stöd för att dessa objekt har andra redovisningskrav än övriga objekt som föreslås till byggstart. Eftersom Trafikverket inte har kontroll över objektens status eller beslutsunderlag förefaller det inte rimligt att Trafikverket kan föreslå när dessa objekt ska få byggstartas eller förberedas för byggstart.