Trafikverkets arbete med modeller för samhällsekonomiska analyser 2020

Räls Foto: Mostphotos


Trafikanalys har i uppdrag att följa Trafikverkets arbete med att utveckla modeller för samhällsekonomiska analyser. I den här rapporten redovisas en tillbakablick på uppföljningen från den senaste tioårsperioden. Trafikanalys lämnar också rekommendationer till regeringen om en förändrad styrning av Trafikverkets verksamhet på området.

Här hittar du hela rapporten

Trafikanalys har under åren upplevt att Trafikverket saknat tydliga och långsiktiga mål för arbetet med att utveckla och förvalta modeller för samhällsekonomisk analys. Det har funnits svårigheter att göra långsiktiga prioriteringar och utvecklingsplaner, eftersom efterfrågan på tillämpat analysarbetet ofta har fått företräde. Budget och utfall för förvaltning och utveckling av modeller och verktyg för samhällsekonomisk analys har därför återkommande visat på stora skillnader.

Ett annat skäl till att planer inte alltid följs är att en del av utvecklingen är finanseriad via forskningsmedel. Även om Trafikverket förklarar vilka behov de har, kan de inte fritt välja vad som ska göras, utan blir tvungna att se till inkommande forskningsansökningar.

Modeller har utvecklats men stora lanseringar har försenats

Trafikverkets arbetar successivt med att utveckla sin modell- och verktygspark och genom åren har bland annat följande tagits fram,

  • ett webbgränssnitt till EVA-modellen,
  • en ny version av Bansek,
  • fler enklare kalkylverktyg, som till exempel Klimatkalkylen och
  • vissa effektsamband inom drift- och underhåll.

Flera stora lanseringar har dock dragit ut på tiden. Det dröjde innan en officiell godstransport-modell, Samgods, kunde lanseras och en ny version av Sampers och ett nytt CBA-verktyg har vid flera tillfällen skjutits på framtiden.

Trafikanalys har tidigare inte lämnat några rekommendationer till regeringen i samband med redovisningar av uppdraget. Men efter analysen av de tio år som nu har gått ser vi anledning att ge följande rekommendationer.

  • Trafikverket bör få ett återrapporteringskrav (i årsredovisningen) för området Modeller och verktyg för samhällsekonomisk analys. I redovisningen ska Trafikverket särskilt redogöra för hur myndigheten prioriterar mellan tillämpning, förvaltning och utveckling.
  • Trafikverket bör få ett särskilt uppdrag att utreda hur myndighetens modeller och verktyg för samhällsekonomisk analys kan förändras så att analyser som även beaktar framtida utmaningar kan genomföras med robusta resultat.