Trafikverkets modellutveckling

Trafikanalys har i uppdrag att kontinuerligt följa Trafikverkets arbete med att utveckla modeller för samhällsekonomiska analyser. Trafikanalys ska årligen redovisa sitt arbete inom området till regeringen.

Trafikverkets arbete med modeller för samhällsekonomiska analyser 2020


Trafikanalys har i uppdrag att följa Trafikverkets arbete med att utveckla modeller för samhällsekonomiska analyser. I den här...

Trafikverkets arbete med modeller för samhällsekonomisk analys 2019


Trafikanalys har ett återkommande uppdrag att följa Trafikverkets arbete med att utveckla modeller för samhällsekonomiska...

Trafikverkets arbete med modeller för samhällsekonomiska analyser 2018


Trafikanalys har ett återkommande uppdrag att följa Trafikverkets arbete med att utveckla modeller för samhällsekonomiska...