Händer på lastbilsratt

Redovisning för 2012 av Trafikanalys kontinuerliga uppföljning av Trafikverkets arbete med att utveckla modeller.

Läs/ladda ner publikation

Arbetet i denna rapport tar fasta på Trafikverkets organisation, förvaltning och utförda arbete under perioden till och med augusti 2012 och resultaten baseras i huvudsak på en enkätundersökning, kompletterad med uppföljande frågor.