Rondell uppifrån

Promemoria som innehåller bilagor till rapport 2019:4 "Transportsektorns samhällsekonomiska kostnader".

 

Samhällsekonomiska marginalkostnader

Promemorian innehåller samhällsekonomiska marginalkostnader för externa effekter samt internaliserande skatter och avgifter för de olika transportslagen.