Öresundsbron

Hur klarade det svenska transportsystemet de hastigt ökade migrationsströmmarna hösten 2015 och hur måste transportpolitiken anpassas för att möta de nya svenskarnas behov?

Läs/ladda ner publikation

Under hösten 2015 nådde stora flyktingströmmar Europa och Sverige. Det innebar utmaningar för det euro­peiska transportsystemet, såväl som för samhället i övrigt.

Trots ett rekordstort antal asylsökande till Sverige under 2015 har transportsystemet fungerat väl. Det gäller regional kollektivtrafik, nationell linjetrafik såväl som internationell trafik. Införandet av inre gränskontroll orsakade dock förseningar i både buss- och tågtrafik. De fåtal problem som uppkommit har främst varit kopplat till situationer där personer har rest utan färdbevis. Andra sam­hälls­sektorer som boende och skola förefaller ha varit mer pressade av situationen än transport­sektorn.

Denna rapport har ett dubbelt syfte. Den ena delen belyser huruvida det svenska transportsystemet och dess aktörer kort­siktigt klarade att hantera hastigt ökade migrations­strömmar utan omfattande störningar. Den andra delen handlar om huruvida tran­sport­politiken behöver anpassas för att möta andra krav eller behov från nya svenskar.