Backa Fredrik Brandt

Fredrik Backa Brandt
Kvalificerad utredare fredrik.brandt@trafa.se 010-414 42 09 076-128 74 08 Avdelningen för styrmedels- och omvärldsanalys Fredrik arbetar med regional utveckling och infrastrukturplanering. Han arbetar också med luftfartspolitik och transportforskning.

""

EU-kommissionen höjer klimatambitionen - föreslår minskning av utsläppen med 55 procent


EU-kommissionen har presenterat en plan för att minska utsläppen av växthusgaser i EU med minst 55 procent fram till 2030, jämf...

Foto:Mostphotos/Micke Ovesson

Planer på att införliva sjöfarten i EU:s handelssystem med utsläppsrätter väcker motstånd


Sjöfarten protesterar mot planerna på att införliva sjöfartssektorn i EU:s handelssystem med utsläppsrätter (EU ETS). Sjöfarten...

""

Biltillverkare sluter samarbetsavtal för att uppnå EU:s utsläppsmål


  Volkswagen har slutit ett samarbetsavtal med biltillverkaren MG i ett försök att kunna nå EU:s utsläppsmål för koldioxid....

""

Nya nattågslinjer öppnar genom tågsamarbete mellan Schweiz och Österrike


  Österrikiska ÖBB har inlett samarbeten med flera andra europeiska järnvägsföretag för att utöka antalet nattågsförbindelser...

""

EU:s transportministrar lovar att ge större uppmärksamhet åt internationella järnvägsförbindelser


  Transportministrarna inom EU lovar att ge ökad uppmärksamhet till de internationella godstransporterna på järnväg och att öve...

Uppställning av flygplan

Coronapandemin och brexit ökar förhoppning om reformering av EU:s luftrum


  Europeiska Kommissionen avser att utnyttja ett försenat avtal om coronapandemins inverkan på luftfarten och brexit för att...

Foto:Mostphots/Mikael Månsson Lagström

Brexit kan orsaka störningar av tågtrafiken genom kanaltunneln


  En kommittérapport från brittiska underhuset lyfter fram att trafiken genom kanaltunnel hotas om Storbritannien och EU inte...

Flaggor utanför EU-parlamentet

EU:s kurs stakas ut för det kommande året


EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen stakade ut framtiden i sitt tal om tillståndet i unionen. Hon pekade ut flera...

Flygplansvinge

EU förlänger undantag för att undvika “spökflygningar”


Europeiska kommissionen har kommit överens om att förlänga ett undantag från reglerna för start och landning av flygplan i...

""

Fransktyskt samarbete ska öka produktionen av gas


Frankrike och Tyskland planerar att bygga ut kapaciteten för grön vätgasproduktion med statligt stöd. Skillnaden i synen på...

""

Nya regler för renare och säkrare bilar i hela EU


Den nya EU-förordningen om godkännande av och marknadskontroll över motorfordon börjar nu att tillämpas. Förordningen innebär e...

""

Vägtransporter ska inte vara en del av EU:s utsläppshandel


Kommissionären Frans Timmermans uppger att vägtransporter inte kommer att vara en prioriterad sektor om EU:s handelssystem med...

""

Europeisk satsning på råvaror ska stödja den gröna given


  EU önskar att bli mer självförsörjande när det gäller vissa kritiska råvaror enligt en ny strategi från Europeiska...

Bevakning 21 augusti


Omvärldsbevakning av covid-19 - den 21 augusti. 

Bevakning 20 augusti


Omvärldsbevakning av covid-19 - den 20 augusti. 

Bevakning 7 augusti


Omvärldsbevakning av covid-19 - den 7 augusti.

Bevakning 6 augusti


Omvärldsbevakning av covid-19 - den 6 augusti.

Bevakning 5 augusti


Omvärldsbevakning av covid-19 - den 5 augusti.

Bevakning 4 augusti


Omvärldsbevakning av covid-19 - den 4 augusti.

Bevakning 3 augusti


Omvärldsbevakning av covid-19 - den 3 augusti.

Bevakning 31 juli


Omvärldsbevakning av covid-19 - den 31 juli.

Bevakning 30 juli


Omvärldsbevakning av covid-19 - den 30 juli.

Bevakning 29 juli


Omvärldsbevakning av covid-19 - den 29 juli.

Bevakning 28 juli


Omvärldsbevakning av covid-19 - den 28 juli.

Bevakning 27 juli


Omvärldsbevakning av covid-19 - den 27 juli.

Flaggor utanför EU-parlamentet

EU:s strategi för mobilitet och transport


Transportkommissionär Adina Vălean redogjorde i ett tal till Europeiska parlamentet för transportområdets bidrag till...

Tåg i rörelseoskärpa

Både ökad konkurrens och samarbete mellan flyg och tåg


Eurostar lanserar möjligheten att åka utan byte mellan Amsterdam och London i ett försök att ytterligare trappa upp konkurrense...

""

Missnöjet med mobilitetspaketet växer


Antalet länder som motsätter sig EU:s mobilitetspaket ökade från sex till nio när transportministrarna i Bulgarien, Ungern,...

Lastning av container på fartyg

EU önskar en grönare sjöfartsnäring genom inkludering i ETS


Rederinäringen måste snart betala för sin miljöpåverkan i EU, eftersom både Europeiska kommissionen och parlamentet går vidare...

Cyklister i kö vid trafikljus Foto Roland Magnusson,Mostphotos

Aktivt resande är mer lovande än ny teknik


Att gå, cykla och åka kollektivt förblir de mest hållbara alternativen för rörlighet i städer enligt en ny rapport från...

Foto: Paul Wallén/Mostphotos

Hur utvecklas våra transportflöden i österled?


En ny rapport beskriver utvecklingen av handel, transportflöden och transportinfrastruktur till och från länderna runt Östersjö...

""

Sänkt moms på järnvägsbiljetter i Tyskland


Den tyska regeringen har sänkt momsen på järnvägsbiljetter från 19 till 7 procent för långväga resor (över 50 km). Det betyder...

""

Kroatiska ordförandeskapet presenterar prioriteringar för parlamentet


Den 1:a januari påbörjade Kroatien sitt ordförandeskap i Europeiska unionens råd under mottot ”ett starkt Europa i en värld av...

Tågkupe Foto Sten-Åke Stenberg, Mostphotos

Färre än hälften av EU-resenärerna känner till sina rättigheter


Europeiska Kommissionen har presenterat resultaten av en Eurobarometerundersökning om passagerarrättigheter i EU. Undersökninge...

Elbil laddar

Kraftig ökning av antal laddstolpar krävs för att nå EU:s klimatmål


En femtonfaldig ökning av offentliga laddstolpar för elfordon till 2030 krävs för att stödja EU:s mål att bli klimatneutral i...

""

Nya bilar har svårt att nå EU:s utsläppsmål för 2021


Europeiska unionen har satt en gräns på 95g koldioxid/km i genomsnitt för nya fordon 2021, men ett år före tidsfristen når inte...

""

Regionala ”koldioxidgolv” i utsläppshandeln kan påskynda fossilfri omställning


Regionala koldioxidprisgolv i utsläppshandelssystemet kan bidra till att öka användningen av fossilfria bränslen enligt en stud...

Tre parkerade bilar

Irland föreslår snabb utfasning av fossildrivna bilar


Försäljningen av bensin- och dieselbilar förbjuds från år 2030 enligt ett förslag till ny irländsk klimatlag som presenterades ...

Uppställning av flygplan

Barcelona kräver förbud mot korta flygningar


Ledningen för Barcelona stad kräver att korta flygningar som kan ersättas med tågresor ska förbjudas. Det tillsammans med hårda...

Lastbilar på väg

Nya regler för internationella lastbilstransporter


EU:s lagstiftare har efter flera år av förhandlingar nått en preliminär överenskommelse om nya regler för internationella...

""

Miljörapport uppmanar EU till att påskynda åtgärder


En rapport från Europeiska miljöbyrån (EEA) pekar på att en drastisk riktningsändring krävs för att uppfylla även befintliga...

Godsvagnar

Infrastrukturförvaltare beskriver hur de kan bidra till sänkta koldioxidutsläpp


I en ny rapport beskriver infrastrukturförvaltarna hur de kan arbeta för att minska koldioxidutsläppen från järnvägen. Det peka...

Ett skepp

Minskade svavelutsläpp från sjöfart på Medelhavet


Länderna kring Medelhavet har enats om att minska utsläppen av svavel från sjöfarten genom att göra Medelhavet till ett utsläpp...

""

Von der Leyen presenterar Kommissionens gröna giv


EU-kommissionen lovar att presentera en grön giv inom de närmaste 100 dagarna. Den europeiska gröna given handlar enligt...

Flaggor utanför EU-parlamentet

EU ska bli klimatneutralt 2050 men Polen stretar emot


Samtliga EU-länder med undantag av Polen ställer sig bakom beslutet att göra Europa klimatneutralt senast 2050. Polen har getts...

""

På väg mot säkrare bilar och färre trafikdöda


Från och med mitten av 2022 ska alla nya bilar som släpps ut på EU-marknaden utrustas med avancerade säkerhetssystem enligt ett...

""

Medlemsstater vill att rapportering om fartygsgods ska förbli obligatorisk


Flera medlemsstater har reagerat negativt på Kommissionens tidigare förslag att rapporteringen om fartygsgods ska bli frivillig...

Flygplansinteriör Foto Leif Ingvarson, Mostphoto

Nio medlemsstater efterlyser europeiska initiativ på flygskatteområdet


Finansministrarna från nio medlemsstater önskar att den tillträdande Kommissionen ska ta lägga fram ett förslag till EU-initiat...

""

Luftföroreningarna i Europa minskar inte tillräckligt snabbt


Europeiska miljöbyrån konstaterar att nästan alla stadsbor i Europa fortfarande utsätts för luftföroreningar som överskrider...

""

Rekommendationer för att den europeiska järnvägssektorn ska förbli världsledande


En expertgrupp pläderar för ett snabbt införande av det fjärde järnvägspaketet, implementering av ERTMS och andra innovationer...

""

Stadsjeeparnas popularitet hotar globala klimatmål


Internationella energirådet (IEA) varnar för att det ökade antalet stadsjeepar motverkar de koldioxidminskningar som uppkommer...

Tåg i rörelseoskärpa

Nattågens återkomst i Europa


När den tyska tågjätten Deutsche Bahn upphörde med sina nattåg sågs det som ytterligare ett tecken på att nattågen saknade...

Tåg i rörelseoskärpa

Kina moderniserar europeisk järnvägsförbindelse


Ungern har tecknat ett avtal med Kina för att modernisera järnvägsförbindelsen mellan Budapest och Belgrad. Det är det första...

Uppställning av flygplan

Omröstning i ICAO äventyrar flygets deltagande i EU:s utsläppshandel


ICAO har beslutat att gå vidare med sina planer att göra sitt eget globala klimatstyrmedel CORSIA till det enda tillåtna...

Dubbelkopplat tåg

117 miljoner euro satsas på 39 utvalda TEN-T projekt


EU investerar över 117 miljoner euro i 39 transportprojekt som syftar till att bygga ”missing links” med ett fokus på hållbara...

Buss, spårvagn och personbilar Foto: Göran Ekeberg/Mostphotos

Nya riktlinjer för utveckling av hållbara urbana mobilitetsplaner


Flera städer inom EU använder urbana mobilitetsplaner som ett verktyg att tillgodose människors och företags rörlighetsbehov i...

Två lastbilar på väg

Utsläppen från gaslastbilar värre än diesellastbilar


Lastbilar som drivs med flytande naturgas (LNG) förorenar luften upp till fem gånger mer än dieselbilar, enligt tester på väg s...

""

Så kan trafikslagsövergripande persontransporter underlättas


Kommissionen har publicerat två rapporter om hur trafikslagsövergripande persontransporter kan underlättas. Den ena studien...

""

Europaparlamentets transportutskott avvisar skrotning av mobilitetspaket


Förslaget om att paketet med nya villkor för lastbilschaufförer ska tas om från början avvisades av EU-parlamentets...

Elbil som laddas

Batteridrift i oväntade fordon och farkoster


Batteridrift anses ofta vara olämplig för vissa typer av fordon, farkoster och transporter. Inte minst för riktigt stora fordon...

""

Flygplatser i fokus - om regionala flygplatsers betydelse


Den här rapporten är ett underlag, med fokus på de regionala flygplatserna och trafik på dessa, som kan vara till nytta för...

""

Norsk koldioxidlagring får ekonomiskt stöd av näringslivet


Några av Europas största företag har beslutat att stödja ett norskt försök med koldioxidlagring under havet.

Flaggor utanför EU-parlamentet

Finländska ordförandeskapet önskar uppdatera energidirektivet


Europeiska unionen studerar möjligheten att reformera nuvarande reglering av energiskatterna för att uppdatera dem i enlighet m...

Tåg i rörelseoskärpa

Frankrike hoppar på vätgaståget


Det franska statliga tågbolaget SNCF har beslutat att beställa 15 vätgasdrivna regionaltåg som ersättning för dieseldrivna tåg....

Lastning av container på fartyg

Kina är kontroversiell ägare till vital infrastruktur i södra Europa


Frankrikes president Emanuel Macron anser att strategiskt viktig infrastruktur i alltför stor utsträckning har sålts till...

Flygplansinteriör Foto Leif Ingvarson, Mostphoto

Är EU:s utsläppshandel för flyget hotad?


CORSIA är ett globalt marknadsbaserat styrmedel för att minska utsläppen av koldioxid från flyget. Pascal Canfin, ordföranden i...

Elbil laddar

Produktionen av elbilar tillräcklig för att nå EU:s krav på biltillverkare


Biltillverkarnas framtidsplaner visar att produktionen av elbilar kommer att öka sexfaldigt under perioden 2019 till 2025. Enli...

""

Världens största elfärja tas i drift i Danmark


En helt elektrisk färja genomförde sin jungfruresa mellan två öar i Danmark. Elektriska fartyg är ett sätt för sjöfarten att mö...

""

Dieselgate kan ta ny fart efter tyskt domslut


Volkswagen riskerar att få möta ett antal nya juridiska klagomål efter att en regional domstol beslutade att uppdateringen av e...

Ett lastfartyg

Restriktioner för båttrafiken på Rhen för andra året i rad


Förra sommaren stoppades båttrafiken på Rhen för första gången i mannaminne. Denna sommar infördes restriktioner för större båt...

Vägarbete

Vad har Fonden för ett sammanlänkat Europa åstadkommit så här långt?


Fonden för ett sammanlänkat Europa har funnits i fem år och stödjer investeringar inom transport-, energi- och digitaliseringso...

Flygplansmotor

Yttrande över Scandinavian Mountains Airport begäran om att få bli en internationell unionsflygplats


Trafikanalys har yttrat sig över en begäran från Scandinavian Mountains Airport att få bli en internationell unionsflygplats.

""

Gemensam EU-Kina-studie för att identifiera transportkorridorer


Den 8 april hölls EU-Kina Connectivity Platform. Där fördes diskussioner om strategier för bättre förbindelser inom ramen för...

""

Expertgrupp ger rekommendationer hur EU:s luftfart kan utvecklas


Ett ökat resande med flyg inom EU skapar problem i form av förseningar och ökade utsläpp av klimatgaser. Mot denna bakgrund...

""

Liten ökning av koldioxidutsläppen från nya personbilar


De genomsnittliga utsläppen av koldioxid från nya vägfordon 2017 klarar med marginal målsättningen enligt data från Europeiska...

Planskild korsning

Europas vägar skördade färre dödsoffer 2018


Kommissionen har presenterat preliminär statistik som visar att antalet döda i vägtrafiken inom EU minskade 2018 i jämförelse m...

""

Positiv lägesrapport om energiunionen


Enligt Kommissionens egen bedömning har Energiunionen förverkligats. Framgångar i form av minskat gasberoende lyfts fram, men...

Elbil laddar

EU riskerar att hamna på efterkälken i utvecklingen av batterier


Att utveckla batteriteknik är en förutsättning för en ökad elektrifiering av fordonsflottan, men kan också vara en lösning på d...

""

Nya obligatoriska krav på säkerhetsutrustning i fordon


EU-kommissionen och parlamentet är överens om att nya säkerhetstekniker kommer att bli obligatoriska från 2022 i europeiska...

""

15 miljoner till Mittuniversitetets forskning om elbilar


Forskningsprojektet Drive vid Mittuniversitetet har tilldelats ett stöd på 15 miljoner av Europeiska regionala utvecklingsfonde...

Planskild korsning

Sverige toppar europeisk jämförelse av transportsystemet


Kommissionen har publicerat årets upplaga av EU Transport Scoreboard som jämför medlemsstaternas prestationer för 30 kategorier...

Två lastbilar på väg

Kommissionen har identifierat behov av säkra uppställningsplatser för lastbilar


Det finns ett behov av 400 000 säkra uppställningsplatser för lastbilar inom EU enligt en studie beställd av Kommissionen. Tre...

Flygplansvinge

EU och Qatar sluter luftfartsavtal som även innefattar sociala aspekter


För första gången har ett luftfartsavtal slutits mellan EU och en gulfstat. I avtalet med Qatar ingår även sociala och miljömäs...

""

Nya regler öppnar upp för uppkopplade och automatiserade fordon


Kommissionen har antagit nya regler som ska underlätta utbyggnaden av Co-operativa ITS (C-ITS). Tekniken möjliggör för fordon a...

Bro

Italien ansluter sig till Kinas “Belt and road initiative”


Vid den kinesiske presidentens besök i Italien undertecknades ett avtal som innebär att Italien som första G7-land ansluter sig...

Europaparlamentet

Europaparlamentet röstade för att slopa tidsomställningen


Europaparlamentet röstade för att slopa tidsomställningen. Enligt förslaget kommer den sista tidsomställningen ske 2021.

Ankommande resenärer med tåg

Yttrande över Statskontorets kartläggning av tidsomställningens effekter i Sverige


Trafikanalys har lämnat ett yttrande över Statskontorets kartläggning av tidsomställningens effekter.

""

Kommissionen stärker sociala agendan inom luftfarten


Kommissionen har lämnat ett antal förslag för att stärka den sociala agendan inom luftfarten. Förslagen uppmärksammar bland ann...

Lastning av container på fartyg

EU anpassar transeuropeiska transportnät till ett avtalslöst Brexit


Det rumänska ordförandeskapet har träffat ett preliminärt avtal med Europaparlamentet för att säkra nya direkta sjöfartsförbind...

Dubbelkopplat tåg

Kommissionen lämnar rapport över utvecklingen inom järnvägen


I den 6:e rapporten över järnvägens utveckling konstateras att persontrafiken fortsätter att växa i EU, medan utvecklingen inom...

Fronter på flera lastbilar

Ny EU-standard för renare lastbilar


Europaparlamentet och Europeiska rådet har enats kring en standard för nya lastbilars utsläpp av koldioxid. Beslutet innebär at...

Öresundsbron

Kommissionen utreder stöd till Öresundsförbindelsen


EU-domstolen har beslutat att ogiltigförklara Kommissionens tidigare beslut gällande det svenska och danska stödet till Öresund...

""

Palmolja svartlistas av EU-kommissionen


Kommissionen har beslutat att palmolja är en biogröda som medför stora utsläpp. Undantag görs för småbrukare och produktion av...

Vägavgift

Yttrande över revidering av Göteborgsbilagan i lag om trängselskatt


Trafikanalys har anmodats att yttra sig över ett förslag till förändrad trängselskatt i Göteborg till följd av att Marieholmstu...

Äng i solnedgång

Yttrande över kommissionens meddelande ”En ren jord åt alla”


Trafikanalys har yttrat sig över EU-kommissionens meddelande ”En ren jord åt alla” som utgör kommissionens strategiska långsikt...

Flygplansvinge

Flyget behöver göra mer för att åtgärda miljö- och hälsoproblem


Den andra europeiska miljöforskningsrapporten (EAER) ger en uppdaterad utvärdering av luftfartssektorns miljöprestanda. Av...

Utsläpp från båtskorsten

Kommissionen reviderar systemet för rapportering av koldioxidutsläpp från fartyg


Kommissionens reviderar systemet för att följa, rapportera och verifiera utsläpp av koldioxid från fartyg. Förslaget syftar til...

Bilar på motorväg

Låga transportkostnader bidrar till trängsel på turistorter


En forskningsrapport har undersökt företeelsen ”överturism” på särskilt populära turistmål. Det handlar om att besökare, bosatt...

Lastbilar på väg

Tiden löper ut för hållbarhetskriterier för biobränslen


Det brådskar för Europeiska kommissionens generaldirektorat för energi (DG Energi) att ta fram ett nytt förslag till nya hållba...

""

Möjligt att beskatta inrikesflygets bränsle


Det är tankesmedjan Transport & Environment som har tittat närmare på Chicagokonventionen, EU ETS (EU:s handelssystem för...

""

Europaparlamentet välkomnar fokus på förarlösa bilar


Europaparlamentet välkomnar Kommissionens fokus på förarlösa bilar, men efterlyser ytterligare ansträngningar för att garantera...

""

100 miljoner euro till utveckling av den europeiska infrastrukturen


Den 5 december kom Europeiska kommissionens utlysning för en säker, ren och uppkopplad rörlighet. Utlysningen på 100 miljoner...

""

Stopp för geoblockering vid handel på nätet


Från 3 december 2018 är det slut med omdirigeringar till nationella butiker vid handel på nätet. Då börjar en ny förordning gäl...

Flygplansmotor

Utsläppen från flyget: IATA besviken på EU:s ståndpunkt gällande CORSIA


De nationella regeringarna har beslutat att meddela internationella civila luftfartsorganisationen (ICAO) viktiga skillnader...

Händer på lastbilsratt

Tydligare, rättvisare och mer tillämpbara regler för lastbilsförare


Europeiska unionsrådet har enats kring en ståndpunkt kring förändringar av reglerna inom vägtransportsektorn gällande bland ann...

Flygplansvinge

EU varnar sina medlemmar för att oreserverat stödja ICAO:s marknadsbaserade styrmedel för begränsning av koldioxid inom flyget


Europeiska kommissionen vädjar till medlemsstaterna att inte underteckna ICAO:s marknadsbaserade styrmedel för begränsning av...

""

En europeisk tillgänglighetslag: Parlamentets och rådets förhandlare träffar överenskommelse


Viktiga produkter och tjänster såsom biljettmaskiner, flyg, tåg, buss och vattenburna passagerartransporter ska göras mer...

""

Långsam tillväxt av elektriska bussar i europeiska städer


Helt elektrifierade bussar utgör enbart 9 procent av försäljningen av stadsbussar inom EU. Det höga inköpspriset är det främsta...

""

Kaos hotar flygpassagerare vid brexit utan avtal


Kaos och förvirring hotar miljontals flygpassagerare om Storbritannien lämnar EU i mars utan avtal om hur flygtrafiken ska...

""

Passagerarna måste kämpa för sina rättigheter säger revisorerna


EU:s system för passagerarrättigheter är väl utvecklat, men passagerarna måste kämpa hårt för att få ta del av dem, enligt en n...

Bilar på motorväg

Parlamentet godkänner förslag till nya regler för vägavgifter


Europaparlamentet godkände den 25 oktober en ny reglering av vägavgifter som syftar till att minska koldioxidutsläppen.

""

Västeuropa sopar smutsiga dieselbilar under polska mattan


Under 2017 exporterades 350 000 begagnade dieselbilar från Tyskland till Polen. En drivkraft är den dåliga luftkvalitén i många...

""

Kommissionen lanserar nytt nätverk för utbyte om kunskap om drönare


Nätverket lanserades av Transportkommissionär Violeta Bulc och syftar till att byta kunskap och erfarenheter om drönare för att...

Nya bilar i rad

Volkswagen vinnare när Kommissionen väljer wifi framför 5G


Kommissionen förväntas godkänna och fastställa regler för användningen av wifi i bilar, vilket ger Volkswagen och Renault som...

Ankommande resenärer med tåg

Yttrande över avskaffad tidsomställning baserat på säsong


EU-kommissionen har föreslagit att tidsomställningen mellan sommar- och vintertid avskaffas. Medlemsstaterna behåller...

Buss vid bushållplats

Yttrande över EU-kommissionens förslag till ändringar av bussförordningen


Ändringarna i bussförordningen syftar till att korrigera brister i marknadens funktionssätt för internationella busstransporter...

Fronter på flera lastbilar

Yttrande över förslag till ändringar om gemensamma regler för vissa former av kombinerad transport


Direktivet om kombinerad transport (92/106EEG) är det enda rättsliga instrumentet på unionsnivå som ger incitament till övergån...

Vit lastbil på en väg

Förbättrade möjligheter att besluta om och verkställa vissa sanktioner på yrkestrafikområdet


Trafikanalys har yttrat sig över förslag som ska förbättra möjligheterna att besluta och verkställa sanktioner på yrkestrafikom...

""

Yttrande över Trafikverkets flygutredning


Trafikverket har genomfört en flygutredning inför beslut om allmän trafikplikt mot bakgrund av att nuvarande avtal om flygtrafi...

Vägavgift

Yttrande över förändrad trängselskatt i Stockholm


Trafikanalys har anmodats att yttra sig över ett förslag till förändrad trängselskatt i Stockholm. Trafikanalys tillstyrker de...

Hastighetsskylt 40 km/h

Sänkt bashastighet i tätort


Trafikanalys förordar i ett regeringsuppdrag att en ny bas­hastig­het på 40 km/h införs i tätt­bebyggt område. De tydlig­aste...

Lastbilar på väg

Yttrande över Europeiska kommissionens förslag inom ramen för sitt mobilitetspaket


Trafikanalys konstaterar att det är ett omfattande material som remitterats och att det är svårt och kanske inte heller...

Skyltar med hastighetsbegränsning vid landsväg

För Sveriges landsbygder - en sammanhållen politik för arbete, hållbar tillväxt och välfärd


Yttrande över betänkandet SOU 2017:1 För Sveriges landsbygder - en sammanhållen politik för arbete, hållbar tillväxt och välfär...

Vägskylt

Sänkt bashastighet i tätort


Trafikanalys ska utreda förutsättningarna och konsekvenserna, finansiella och legala, av en sänkt bashastighet i tätort.

Flygplats

Underlag för flygstrategi


Trafikanalys har fått i uppdrag att göra en analys av flygets roll och funktion i transportsystemet. Analysen kommer att utgöra...

Flygplats

EU:s flygstrategi


I Trafikanalys remissvar konstaterar vi att EU:s flygstrategi består av tre prioriteringar och ett antal ytterligare områden dä...

Två händer håller i ett dokument

Ny regional planering


Trafikanalys har lämnat synpunkter på Bostadsplaneringskommitténs utredning En ny regional planering - ökad samordning och bätt...

Buss på stenbro

Ojämn fördelning av transportstöd i Norden


I Sverige, Norge, Finland och Danmark används statliga medel för att stärka kollektivtrafik och transporter i avlägsna regioner.

Väg i fjällandskap på hösten

Landsbygders tillgänglighet och utmaningar


Det finns ett ömsesidigt beroende mellan stad och landsbygd. Landsbygderna är beroende av staden, exempelvis för ett mer...

Flygplats

Flygplatsers funktion och sårbarhet


Flygplatsers funktion i transportsystemet analyseras sällan.

Pojke på tåg

En känslighetsanalys av transportpolitiska styrmedel


Trafikanalys har ett uppdrag att utföra omvärldsanalyser för den svenska transportpolitiken.

Papper och penna

Modell för utvärdering av transportforskning


Hur mäter vi nyttan av transportforskning? Varje år avsätter Trafikverket nästan 500 miljoner kronor till forskning och...

Äng i solnedgång

Nationell strategi


Trafikanalys har i regleringsbrevet för 2011 uppdraget att redovisa sitt deltagande i genom­förandet av den nationella strategi...

Tre par ben på övergångsställe

Regional tillväxt genom ökad tillgänglighet


Trafikanalys ser ett behov av en översiktlig inventering av befintliga mått på regional tillväxt och tillgänglighet. Det är...