""

 

Volkswagen har slutit ett samarbetsavtal med biltillverkaren MG i ett försök att kunna nå EU:s utsläppsmål för koldioxid. Avtalet innebär att Volkswagen kan tillgodoräkna sig MG:s elbilsförsäljning.

Enligt 2020-förordningen måste biltillverkarna minska sina utsläpp till ett EU-omfattande genomsnitt på 95 g koldioxid per kilometer. Volkswagen förväntades nå målet genom att lanseringen av en ny elbilsmodell och samarbetsavtalet med MG kommer därför som en överraskning. Volkswagen uppger att de ser avtalet som en extra försäkring för att säkerställa att målet inte missas. De finansiella delarna av avtalet har inte offentliggjorts.

Enligt ett liknande samarbetsavtal mellan Fiat-Chrysler och Tesla, kommer det italiensk-amerikanska företaget att betala Elon Musks elbilsföretag hundratals miljoner euro varje år för att kunna sänka sina genomsnittliga utsläpp för att nå EU:s utsläppskrav.

För närvarande pågår ett arbete för att skärpa kraven ytterligare. Kommissionen har lovat att se över alla EU: s energi- och klimatregler senast i juli 2021.

Källa: Euractiv.com 


En miljon laddbara personbilar 2025


År 2025 bedöms det finnas runt 1 miljon laddbara personbilar i trafik, med cirka 600 000 helt eldrivna. Det innebär att var fem...

Eldrivna vägfordon – ägande, regional analys och möjlig utveckling till 2030 


De laddbara vägfordonen har ökat snabbt i antal de senaste åren. I slutet av 2021 fanns cirka 322 000 laddbara vägfordon i...

Webbinarium - Vägfordonens utveckling – nuläge och prognos till 2025


Var i landet finns de eldrivna vägfordonen, och hur kommer den svenska vägfordonsflottan att utveckla sig under de kommande tre...