Biltillverkare sluter samarbetsavtal för att uppnå EU:s utsläppsmål

""

 

Volkswagen har slutit ett samarbetsavtal med biltillverkaren MG i ett försök att kunna nå EU:s utsläppsmål för koldioxid. Avtalet innebär att Volkswagen kan tillgodoräkna sig MG:s elbilsförsäljning.

Enligt 2020-förordningen måste biltillverkarna minska sina utsläpp till ett EU-omfattande genomsnitt på 95 g koldioxid per kilometer. Volkswagen förväntades nå målet genom att lanseringen av en ny elbilsmodell och samarbetsavtalet med MG kommer därför som en överraskning. Volkswagen uppger att de ser avtalet som en extra försäkring för att säkerställa att målet inte missas. De finansiella delarna av avtalet har inte offentliggjorts.

Enligt ett liknande samarbetsavtal mellan Fiat-Chrysler och Tesla, kommer det italiensk-amerikanska företaget att betala Elon Musks elbilsföretag hundratals miljoner euro varje år för att kunna sänka sina genomsnittliga utsläpp för att nå EU:s utsläppskrav.

För närvarande pågår ett arbete för att skärpa kraven ytterligare. Kommissionen har lovat att se över alla EU: s energi- och klimatregler senast i juli 2021.

Källa: Euractiv.com 


Kommissionens förslag undergräver avfallsbaserade biobränslen enligt branschföreträdare


Branschföreträdare uppger att Europeiska kommissionens förslag att ta bort ”dubbelräkningen” för avancerade biodrivmedel gentem...

Infrastruktur för tunga fordons behov av alternativa bränslen saknas i stora områden - regleringsförändringar efterfrågas


Europeiska parlamentet har beställt en studie som beskriver infrastrukturen för alternativa bränslen för tunga fordon och hur d...

Remissvar Kontroller på väg (SOU 2021:31)


Trafikanalys har lämnat ett yttrande över betänkandet Kontroller på väg (SOU 2021:31).