Avstängd väg vid olycka

Preliminära siffror från Europeiska kommissionen visar att minskningen av antalet dödsfall i vägtrafiken har avstannat. Kommissionen uppger att de flesta medlemsstater kommer att få det svårt att nå målet om en halvering av antalet dödsfall i vägtrafiken 2030 i relation till dödsfallen 2019.

Kommissionen konstaterar att den övergripande rankningen utifrån dödsfall i trafiken inte har förändrats nämnvärt, vilket betyder att de säkraste vägarna fortfarande finns i Sverige (22 dödsfall/ miljon invånare) och Danmark (27 dödsfall/miljon invånare). Det kan sättas i relation till EU:s genomsnitt (46 dödsfall/miljon) eller Bulgarien (82 dödsfall/miljon invånare) som har EU:s farligaste vägar.