Foto:Mostphots/Mikael Månsson Lagström

EU förbereder lagstiftning som ska förenkla bokningen av långväga resor inom hela unionen. Detta har orsakat en hård debatt mellan järnvägsföretag och oberoende bokningsplattformar om tillhandahållande av data.

Europeiska kommissionen väntas presentera en förordning om multimodala digitala mobilitetstjänster i juni som en del av strategin för hållbar och smart mobilitet. Förordningen ska underlätta för resenärer att jämföra olika resealternativ för att nå sin destination. Förutom pris och restid ska passagerarna även få information om koldioxidavtryck för varje trafikslag.

En förutsättning för att detta ska lyckas är att järnvägsföretagen förser oberoende digitala bokningsplattformar med data gällande exempelvis avgångstider och dynamisk prissättning. Järnvägsföretagen menar dock att nuvarande utkast till förordning är alltför gynnsamt för digitala bokningsplattformar och att delar av förslaget undergräver deras affärsverksamhet.

Källa: Rail giants clash with ticketing platforms ahead of new EU travel law – EURACTIV.com