Europas vägar skördade färre dödsoffer 2018

Planskild korsning

Kommissionen har presenterat preliminär statistik som visar att antalet döda i vägtrafiken inom EU minskade 2018 i jämförelse med föregående år. Ytterligare åtgärder krävs enligt Kommissionen för att nå målet om en halvering av antalet döda 2020.

Omkring 25 100 personer förolyckades i vägtrafiken under 2018. Det är en minskning med 1 procent i jämförelse med föregående år och med 21 procent i jämförelse med 2010. Med i genomsnitt 49 döda per miljoner invånare är Europas vägar säkrast i världen. Däremot kan det bli svårt att nå 2020-målet om ett halverat antal dödsfall i trafiken om inte ytterligare åtgärder snabbt vidtas.

Följande medlemsstater är bäst på trafiksäkerhet

  • Storbritannien (28 döda/miljon invånare)
  • Danmark (30/miljon)
  • Irland (31/miljon) och Sverige (32/miljon).

Följande länder har minskat dödstalen mest i jämförelse med föregående år:

  • Slovenien (-13%)
  • Litauen (-11%)
  • Bulgarien (-9%)
  • Slovakien och Cypern (båda -8%).

Allra högst dödlighet i vägtrafiken har Rumänien (96/miljon).

Källa: Kommissionen