EU:s strategi för mobilitet och transport

Flaggor utanför EU-parlamentet

Transportkommissionär Adina Vălean redogjorde i ett tal till Europeiska parlamentet för transportområdets bidrag till kommissionens gröna giv. Det handlar om både fyra olika principer och fyra olika åtgärdsområden.

Kommissionären inleder med att den övergripande strategin för hållbar och smart mobilitet måste vara utan motstycke i ambitionerna för att uppnå en utsläppsminskning med 90 procent år 2050. Transportområdets bidrag till den gröna given kommer att vägledas av följande principer:

  1. Att göra transportsystemet som helhet mer hållbart.
  2. Göra hållbara alternativa lösningar tillgängliga för EU-medborgare och företag.
  3. Att respektera principen om att förorenaren betalar i alla transportsätt.
  4. Främja tillgänglighet och tillgång till transporter för alla.

I den kommande transportstrategin planerar kommissionären att lägga fram åtgärder inom följande fyra åtgärdsområden:

  1. Öka utnyttjandet av rena fordon och alternativa bränslen för väg, sjöfart och luftfart. I detta avseende undersöks redan specifika initiativ för att säkerställa tillgången på alternativa marina bränslen och hållbara flygbränslen.
  2. Öka andelen mer hållbara transportsätt som järnväg och inre vattenvägar och förbättra effektiviteten i hela transportsystemet.
  3. Att främja rätt konsumentval och praxis med låga utsläpp.
  4. Investera i lösningar med låga och nollutsläpp, inklusive infrastruktur.

Källa: Europeiska kommissionen 


Uppdrag om styrmedel för transportsektorn


Regeringen har gett ett tiotal myndigheter, däribland Trafikanalys, i uppdrag att ta fram förslag på åtgärder till nästa...

Europeiska statistikdagen om statistik som vaccin


På den Europeiska statistikdagen 20 oktober uppmärksammar vi vikten av Sveriges officiella statistik. Mottot för årets...

Von der Leyen höll tal om tillståndet i unionen


I sitt tal om tillståndet i unionen den 15 september 2021 beskrev EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen de viktiga n...