Paketet för rörlighet i städer har utvärderats

Buss, spårvagn och personbilar Foto: Göran Ekeberg/Mostphotos


En utvärdering av paketet för rörlighet i städer visar att paketet behöver uppdateras utifrån den snabba utvecklingen inom digitalisering och stärka motståndskraften och anpassningsförmågan vid stora kriser som exempelvis den pågående pandemin.

Utvärderingen visade att målen för paketet för rörlighet i städer fortfarande är lämpliga för att möta de identifierade behoven. Analysen betonade att utvecklingen inom de tekniska, sociala, politiska, miljö- och hälsorelaterade områdena har påverkat rörligheten i städerna, i vissa fall i stor utsträckning sedan 2013 (t.ex. digitalisering).

Dessutom konstateras att även om problemen för rörligheten i städer är ungefär desamma år 2020, som 2013, har konsekvenserna blivit allvarligare. Förutom utmaningar med avseende på motståndskraften och anpassningsförmågan i stadstrafiken, som har testats hårt under covid-19-pandemin, liksom utmaningarna kopplade till att hantera trängsel och trafikolyckor, gäller detta särskilt klimatförändringarna.

Källa: EU-kommissionen