Buss, spårvagn och personbilar Foto: Göran Ekeberg/Mostphotos


En utvärdering av paketet för rörlighet i städer visar att paketet behöver uppdateras utifrån den snabba utvecklingen inom digitalisering och stärka motståndskraften och anpassningsförmågan vid stora kriser som exempelvis den pågående pandemin.

Utvärderingen visade att målen för paketet för rörlighet i städer fortfarande är lämpliga för att möta de identifierade behoven. Analysen betonade att utvecklingen inom de tekniska, sociala, politiska, miljö- och hälsorelaterade områdena har påverkat rörligheten i städerna, i vissa fall i stor utsträckning sedan 2013 (t.ex. digitalisering).

Dessutom konstateras att även om problemen för rörligheten i städer är ungefär desamma år 2020, som 2013, har konsekvenserna blivit allvarligare. Förutom utmaningar med avseende på motståndskraften och anpassningsförmågan i stadstrafiken, som har testats hårt under covid-19-pandemin, liksom utmaningarna kopplade till att hantera trängsel och trafikolyckor, gäller detta särskilt klimatförändringarna.

Källa: EU-kommissionen 


Många frågor vid årets början

Nu när vi fortfarande bara är i början av år 2023 är det förstås många frågor kring utvecklingen på transportområdet som ännu ä...

Trafikverkets arbete med kostnadskontroll – plan för granskning och uppföljning

I augusti 2022 fick Trafikanalys regeringens uppdrag att genomföra en granskning och uppföljning av Trafikverkets arbete med...

Sverige hoppas avsluta förhandlingar om Fit for 55-paketet

Den 1 januari tog Sverige över ordförandeskapet i rådet. Ordförandeskapet kommer att arbeta utifrån fyra prioriteringar. Svensk...