EU-kommissionen höjer klimatambitionen - föreslår minskning av utsläppen med 55 procent

""


EU-kommissionen har presenterat en plan för att minska utsläppen av växthusgaser i EU med minst 55 procent fram till 2030, jämfört med 1990 års nivåer. Kommissionen uppger att planen kommer leda EU mot klimatneutralitet senast år 2050.

Ett ambitiösare mål för minskade utsläpp av växthusgaser i EU fram till 2030 nämndes först i ordförande Ursula von der Leyens politiska riktlinjer i juli 2019. Den nya målsättningen ska ligga i linje med Parisavtalets mål att hålla den globala temperaturökningen långt under 2 C och göra ansträngningar för att begränsa den till 1,5 C.

Kommissionen uppger att en minskning av växthusgasutsläppen med 55 procent förutsätter åtgärder inom alla sektorer i ekonomin. I linje med den europeiska gröna given och dagens meddelande uppger EU-kommissionen att de nu kommer inleda arbetet med detaljerade lagförslag om hur detta nya mål ska uppnås. EU-kommissionen kommer att se över alla relevanta klimat- och energipolitiska instrument för att uppnå utsläppsminskningarna och planerar att presentera lämpliga förslag senast i juni 2021.

Debattören Magnus Nilsson konstaterar i sin blogg att Kommissionen förbereder något mycket mera omvälvande än bara en skärpning av 2030-målet. Han menar att Kommissionen strävar efter en radikal omgörning av fundamentala delar av EU:s klimatpolitik. Detaljerna är inte klara, men skulle kunna innebära att samtliga utsläpp från förbränning av fossila bränslen (energianläggningar, vägtransporter, luftfart, sjöfart, uppvärmning, industri) och från industriprocesser förs in under utsläppshandeln. I detta ingår inlagring av koldioxid i berggrunden (CCS).

Källa: EU-kommissionen 


Uppdrag om styrmedel för transportsektorn


Regeringen har gett ett tiotal myndigheter, däribland Trafikanalys, i uppdrag att ta fram förslag på åtgärder till nästa...

Europeiska statistikdagen om statistik som vaccin


På den Europeiska statistikdagen 20 oktober uppmärksammar vi vikten av Sveriges officiella statistik. Mottot för årets...

Von der Leyen höll tal om tillståndet i unionen


I sitt tal om tillståndet i unionen den 15 september 2021 beskrev EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen de viktiga n...