Batteri i elbil Foto:Mostphotos

I tidigare nyhetsbrev berättade vi att Europeiska kommissionen har lämnat ett förslag med nya regler för produktion, avfallshantering och design av batterier. Nu har Europeiska rådet och Europaparlamentet nått en provisorisk överenskommelse gällande kommissionens förslag till ny reglering på batteriområdet.

Förordningen täcker hela batteriets livscykel och gäller för alla batterier som säljs i EU inklusive batterier för elfordon och batterier som används i e-skotrar och e-cyklar.

Nya regleringen innebär krav på att batterier för elfordon och andra större batterier ska ha ett "digitalt batteripass" som bland annat innehåller information om batterimodellen samt information som är specifik för det enskilda batteriet och dess användning.

Insamlingsmålen för använda batterier är satta till 45 % till 2023, 63 % till 2027 och 73 % till 2030 för bärbara batterier, och till 51 % till 2028 och 61 % till 2031 för LMT-batterier som används i e-skotrar och e-cyklar.

Miniminivåer av återvunnen kobolt (16 %), bly (85 %), litium (6 %) och nickel (6 %) från tillverknings- och konsumentavfall måste återanvändas i nya batterier

EPP-gruppen i Europaparlamentet välkomnade avtalet och sa att det är nödvändigt för Europa att konkurrera på batterivärldsscenen. "Tyvärr släpar EU efter i batteriproduktion, vilket gör oss sårbara för industriell konkurrens från Asien och USA. Med det här avtalet tar vi ytterligare ett steg framåt för att stärka den europeiska konkurrenskraften”, säger den svenska moderata lagstiftaren Jessica Polfjärd.

Den gröna gruppen hyllade också avtalet och menade att det behövs för att flytta Europa till en mer cirkulär ekonomi. ”Genom att sätta upp mål på både utbuds- och efterfrågesidan skapar vi en marknad för återvunnet material. Inte nog med att vi måste öppna färre nya gruvor, det betyder också att det ständigt växande berget av elektroniskt avfall tacklas och används som ett nytt råmaterial i framtiden, säger Bas Eickhout.

Industrikommissionär Thierry Breton försökte positionera förordningen som ett lyft för europeisk tillverkningsindustri och sa att det nya avtalet kommer att säkerställa att europeiska företag "inte bara är underleverantörer" på den globala marknaden.

Källa: Batteries: deal on new EU rules for design, production and waste treatment | News | European Parliament (europa.eu)

EU batteries to be the world’s greenest under new rules – EURACTIV.com