""


Europeiska kommissionens förslag att införa ett separat handelssystem för vägtransporter och byggsektorn vid sidan av det befintliga handelssystemet (EU-ETS) mötte hård kritik från flera länder under ett möte med unionens miljöministrar.

Förslaget att införa ett separat handelssystem för vägtransporter och byggsektorn utgör en del av ett bredare klimatpaket som presenterades av kommissionen i juli. Diskussionen kring handelssystemet kom mot bakgrund av kraftigt stigande energipriser. Miljöministrar från Polen, Rumänien och Ungern uttryckte oro för att förslaget ytterligare skulle driva upp energipriset.

Den polske miljöministern, Adam Guibourgé-Czetwertyński, varnade för att förslagen kan leda till en ytterligare betydande höjning av energipriserna, särskilt i länder där en hög procent av hushållen förlitar sig på koleldade pannor”. Den rumänske miljöministern Barna Tánczos konstaterade att ” Under de nuvarande omständigheterna med stigande energipriser måste vi ta hänsyn till de kumulativa effekterna av genomförandet av detta paket, inklusive volatiliteten i koldioxidpriserna”. Enligt ministern riskerar förslaget att fördjupa skillnaderna mellan olika medlemsstater.

Kommissionen är tydlig med att det höga energipriset inte kan skyllas på handelssystemet. Kommissionären Timmermans menar tvärtom att om åtgärdspaketet under den ”gröna given” genomförts för fem år sedan hade vi inte varit i den här positionen för då hade vi mycket mer förnybar energi som priserna är genomgående låga och vi inte skulle vara beroende av fossila bränslen kommer utanför EU.

Källa: Euractiv.com, EU-kommissionen


Många frågor vid årets början

Nu när vi fortfarande bara är i början av år 2023 är det förstås många frågor kring utvecklingen på transportområdet som ännu ä...

Trafikverkets arbete med kostnadskontroll – plan för granskning och uppföljning

I augusti 2022 fick Trafikanalys regeringens uppdrag att genomföra en granskning och uppföljning av Trafikverkets arbete med...

Sverige hoppas avsluta förhandlingar om Fit for 55-paketet

Den 1 januari tog Sverige över ordförandeskapet i rådet. Ordförandeskapet kommer att arbeta utifrån fyra prioriteringar. Svensk...