Kraftig ökning av antal laddstolpar krävs för att nå EU:s klimatmål

Elbil laddar

En femtonfaldig ökning av offentliga laddstolpar för elfordon till 2030 krävs för att stödja EU:s mål att bli klimatneutral i mitten av seklet enligt en rapport från den gröna tankesmedjan Transport and Environment.

Cirka 3 miljoner offentliga laddningspunkter måste vara tillgängliga fram till 2030 för att upprätthålla ökningen av elfordon som behövs för Europas långsiktiga klimatmål, enligt en ny rapport från den gröna tankesmedjan Transport & Miljö (T&E). Med ett antagande om att 44 miljoner elfordon rullar på europeiska vägar år 2030, vilket skulle kräva en femtonfaldig ökning av de nuvarande 185 000 offentliga laddstolparna.

En miljon laddpunkter behövs 2025

Europeiska kommissionen räknar med att det behövs omkring 1 miljon offentliga laddare år 2025 och T&E räknar med att det kommer att behövas någonstans mellan 200- och 300 000 fler laddstolpar det året. År 2030 bör det finnas omkring 3 miljoner laddstolpar.

Elektrifieringen av bilmarknaden väntas få en ordentlig skjuts av kommissionens gröna giv som bland annat innebär att kraven gällande bilars utsläpp av koldioxid stramas åt. Biltillverkare menar att det innebär att full elektrifiering av bilarna därmed blir vägen framåt. Därmed blir laddstolpsfrågan akut enligt en talesperson för biltillverkarnas ACEA (European Automobile Manufacturers Association). Fler laddstolpar är en av de viktigaste möjliggörarna för en fossilfri mobilitet enligt talespersonen.

T&E uppskattar kostnaderna för att finansiera utbyggnaden av laddstolpar till 20 miljarder Euro under den kommande elvaårsperioden. Utformningen av det kommande direktivet för alternativa drivmedel blir avgörande för utbyggnaden av laddstolpar. Ett uttalande från Kommissionen har gjort gällande att den kommer stödja utbyggnaden av laddinfrastruktur där det finns bestående luckor, vilket är utmärkande för långväga resor och glest befolkade områden.

Källa: Euractiv.com