Spanien tar över ordförandeskapet efter Sverige

"" Foto: Mostphotos

Sverige lämnade över ordförandeskapet i Europeiska unionens råd till Spanien den 1 juli. Spanien kommer att inneha ordförandeskapet under ett halvår fram till årsskiftet.

Alla medlemsländer innehar ordförandeskapet under sex månader enligt ett roterande schema. Ordförandeskapet organiserar och leder alla rådsmöten. Landet som innehar ordförandeskapet medlar mellan EU:s medlemsländer för att driva rådets arbete med EU:s lagstiftning framåt, säkra kontinuiteten i EU:s agenda samt se till att lagstiftningsprocesserna sker på ett ordnat sätt och att medlemsländerna samarbetar. Ordförandeskapet företräder rådet gentemot övriga EU-institutioner, särskilt kommissionen och Europaparlamentet.

Den spanska premiärministern Pedro Sánchez har presenterat det spanska rådsordförandeskapets fyra prioriteringar:

  • Återindustrialisera Europa och säkerställa EU:s strategiska oberoende.
  • Nå framsteg med den gröna omställningen och miljöanpassningen.
  • Främja ökad social och ekonomisk rättvisa.
  • Stärka den europeiska enigheten.

Källa: Sverige har lämnat över rådsordförandeskapet till Spanien (europa.eu)