Förbud mot försäljning av nya bensin- och dieselbilar från 2035

""

Efter några dramatiska veckor tycks det finnas en överenskommelse om att förbjuda försäljning av nya bensin- och dieselbilar från år 2035. Tyskland överraskade de flesta bedömare när de plötsligt backade från en tidigare överenskommelse som i praktiken hade inneburit ett förbud mot försäljning av lätta fordon med förbränningsmotor från år 2035.

Europeiska rådet har godkänt en reglering som innebär strängare utsläppskrav för koldioxidutsläpp för nya bilar och lätta lastbilar. Följande krav gäller:

  • Minskade koldioxidutsläpp med 55 procent för nya bilar och 50 procent för nya lätta lastbilar från år 2030 till 2034 jämfört med 2021 års nivåer.
  • Minskade koldioxidutsläpp med 100 procent för både nya personbilar och skåpbilar från år 2035.

I praktiken innebär kraven ett förbud mot försäljning av nya bensin- och dieselbilar från år 2035. Förordningen innehåller en hänvisning till elektrobränslen varvid kommissionen efter samråd med intressenter kommer att lägga fram ett förslag om registrering av fordon som körs uteslutande på koldioxidneutrala bränslen efter 2035. Italien hade gärna sett liknande skrivningar om biobränslen, men fick inget gehör för detta eftersom de inte anses vara koldioxidneutrala.

Teknikutveckling krävs för att förhindra att bilar registrerade för körning på elektrobränslen körs med andra bränslen. Teknik som liknar den som används för alkolås har diskuterats i detta sammanhang.

Parlamentets rapportör från Renew-gruppen antydde att parlamentet skulle granska delarna om elektrobränsle innan de ger sitt samtycke.

Den gröna gruppen hyllade överenskommelsen, men kritiserade också Tysklands agerade med ett sent ingripande i lagstiftningsprocessen. De påpekade att detta inte får hända igen för att undvika permanenta skador på den europeiska lagstiftningsprocessen.

Källa: EU countries approve ban on sale of petrol, diesel cars from 2035 – EURACTIV.com

‘Fit for 55’: Council adopts regulation on CO2 emissions for new cars and vans - Consilium (europa.eu)