Vägavgift

Trafikanalys har svarat på en remiss om en ändrad placering av betalstationer för trängselskatt i Stockholm. Förslaget innebär att bilaga 1 till lagen (2004:629) om trängselskatt revideras i enlighet med förslaget från Trafikverket och Stockholms kommun.

Bakgrunden är att betalstationernas placering måste anpassas till Hagastadens framväxt som innebär att flera nya lokalgator anläggs över den nuvarande gränsen för trängselskatt.

Trafikanalys tillstyrker förslaget till ny placering av betalstationer.

 


Vilka hushåll väljer laddbara bilar? 

Högre inkomst, högre utbildning, boende i villa eller bostadsrätt och hushåll med en övervikt av män – det är några faktorer so...

Antalet bilar i trafik minskar för första gången på 30 år

De senaste 30 åren har antalet personbilar i trafik ökat med ungefär 1–2 procent årligen, och för några enstaka år med toppar p...

Förslag till EU-förordning om utsläpp av luftföroreningar från vägfordon och batteriers hållbarhet (Euro 7)

Trafikanalys ha yttrat sig över remissen Förslag till EU-förordning om utsläpp av luftföroreningar från vägfordon och batterier...