Förslag till ändrad placering av betalstationer för trängselskatt

Vägavgift

Trafikanalys har svarat på en remiss om en ändrad placering av betalstationer för trängselskatt i Stockholm. Förslaget innebär att bilaga 1 till lagen (2004:629) om trängselskatt revideras i enlighet med förslaget från Trafikverket och Stockholms kommun.

Bakgrunden är att betalstationernas placering måste anpassas till Hagastadens framväxt som innebär att flera nya lokalgator anläggs över den nuvarande gränsen för trängselskatt.

Trafikanalys tillstyrker förslaget till ny placering av betalstationer.